Полезна информация за Вашите пчели. Как се образуват индувидуални отводки. Всички пчелари знаят, че не бива да се допуска естественото роене на пчелните семейства, тъй като то в повечето случаи носи загуби на пчелина.

За увеличаване на броя на пчелните семейства трябва да се използва изкуственото роене. То се прави планово, взема се в предвид силата на пчелните семейства, определя се най-подходящото време, без да се пречи на медосбора. Главния принцип, който трябва да се спазва при изкуственото роене е следния - не трябва да се отслабват основните семейства преди главната паша и трябва да се положат най-добри грижи за развитието на новополучените семейства. Практиката показва, че едно ежегодно увеличение с 10-20% на пчелните семейства в пчелина е биологически нормално и икономически оправдано. То трябва да е съобразено с наличната паша в района. Новите пчелни семейства трябва да се образуват само от най-силните, високопродуктивни, неройливи и здрави семейства. В районите с ранна главна паша (бяла акация и др.), отводките трябва да се образуват веднага след прецъфтяването на акацията, а не преди нея, защото това ще отслаби семействата. При тези условия е най-добре да се образуват индивидуални отводки. За целта се използват нуклеусите с презимували запасни оплодени майки, които са формирани през предното лято. Тези нуклеуси са с нормални плодникови рамки. Те са създадени и презимували в странично отделение до основното семейство или са сдружени по 3-4 в един кошер дадан-блат или лежак. През пролетта, след като питите на нуклеуса се покрият добре спчели и стане тясно, то той трябва да се премести в друг празен кошер, за да се развива в отводка. Преместването се прави, като кошерът се поставя пред входа на нуклеуса, за да налетят в него и летящите пчели, след което той постепенно се отмества на постоянното си място в пчелина. Гнездото на отводката трябва да се стесни и затопли добре отстрани и отгоре, като входът се оставя на 3-4 см. Стесняването на междурамъчното разстояние на 8-9 мм и поставянето на рейки между горните летвички на рамките влияе много добре върху развитието на отводките през пролетта. Всяка отводка трябва да има 6-8 кг мед и 1-2 пити с цветен прашец. Според нуждата гнездото на отводката своевременно се разширява с доброкачествени маломедни пити в които майката снася яйца. Веднага след прецъфтяването на акацията всяка отводка се трябва да се подсили с по една пита зряло, люпещо се пило. След 7-8 дни и се дава още една такава пита. По-нататък отводката се развива в самостоятелно семейство. При поява на восъчен градеж, гнездото трябва да се разшири с восъчни основи. Ако в отводката майката е стара или дефектна , то тя трябва да се смени. Така от образуваните отводки до есента се развиват нормални семейства, които сами се запасяват с мед за зимуване. Понякога в благоприятни години и продължителна паша, те могат да съберат и мед за центрофугиране.