Полезна информация за Вашите пчели. Пролетен преглед на пчелните семейства. Пролетният преглед е подробен оценка на състоянието на пчелните семейства след един доста труден период в живота на пчелите - зимуването.

Най-добре е да се извършва в топли и слънчеви дни, когато в природата има поне малко медосбор, която предотвратява кражби между пчелите и улеснява задълбочената инспекция на пчелните семейства. При проверка се определя силата на семейството, наличието и качеството на пилото, майката, количеството на меда в питите, прашец.

 Силата на пчелното семейство се определя от броя на заетите пчелни рамки или междурамия. За силно семейството се считат тези които заемат осем междурамия, средно - 6-7 и слабо - пет или по-малко.

Количеството на пилото се определя от площта която заема на рамките. За качеството на майката съди по количеството снесени яйца. Качествената майка залага яйца и от двете страни на рамката без пропуски, като започва от средата в концентрични кръгове. Запечатаното пило трябва да има равна повърхност. Ако пилото има големи пропуски, петна, неравна повърхност на отделните килийки (гърбато пило) е необходимо да се установи причината за това. Това може да се дължи на осиротели семейства, липса на храна, ниска температура, недобре стеснено гнездо. Може причината да е в майката, ако е стара или има някои недостатъци. Такава майката трябва да се замени с резервна а ако нямаме такава , семейството се присъединява към друго слабо семейство.

Медовите запаси през пролетта се намират главно на крайните пити. Количеството им се определя по площта кято заемат, имайки предвид, че стандартната пита, изцяло запълнена от двете страни с мед тежи 3,5-4 кг. За да се определи точното количество на храна в гнездото, можете да се използва пружинен кантар. От общото тегло на питата се изважда теглото на рамката и восъка (500 грама). За нормалното развитие на пчелното семейство храната трябва да е около 6-8 кг и 1-2 рамки  с прашец. В случай на липса на храна, се използва резервна рамка с мед и прашец, или се подхранва със захарен сироп.

 

При прегледа на семейството се определя състоянието на гнездото. Стари пити , повредени от плесен, изцапани с  диарични петна се отстраняват от кошера и се подменят с качествени резервни пити.

 

По време на проверката на пчелните семейства в пчеларския дневник се записва състоянието на всяко семейство - броя на рамките в гнездото, силата, броя на рамките с пило, наличието на мед в килограми, на прашец в рамки, качество, година на раждане и порода на  майката, отбелязва се санитарното състояние на гнездото.