Полезна информация за Вашите пчели.

Зрението на медоносните пчели – колко очи имат пчелите?

Медоносните пчели, като повечето живи същества на Земята, имат зрение, макар и не остро и ясно. В противен случай, как биха могли да прелитат от цвят на цвят и да събират сладък нектар и цветен прашец? На въпроса колко очи имат пчелите, може да се отговори просто – пет! При това, две от очите са сложни, а три – прости.
При бегъл преглед на главата на пчелата с невъоръжено око, отчетливо се виждат две очи (от двете страни на главата), които се наричат сложни и се състоят от множество клетки (фасетки). При пчелите-работнички тези фасетки наброяват пет-шест хиляди във всяко око. Предполага се, че със сложните очи пчелата вижда изображението на предмета във формата на мозайка от отделни точки.

Но двете сложни очи не са единствените на главата на пчелата. Ако се вгледате, на темето можете да откриете три точки (които, ако се съединят, образуват триъгълник) – това са простите очи на пчелата. Ролята на простите очи не е достатъчно изяснена. Единно е мнението за тяхната спомагателна роля: възприемане на интензивността на осветеност и сигнализиране за настъпването на разсъмване или сумрак.

Пчелите са с добре развито цветно зрение (много по-добро, отколкото при другите насекоми). Така че те са способни да разграничават следните цветове (различавани също и от човека): син, жълт, оранжев, зелен, бял. Пчелите не разпознават червения цвят. В допълнение, пчелите са в състояние да различават поляризираната светлина (почти толкова добре, колкото цвят и яркост), излъчвана, например, от синьото небе.
Пчелите-майки и търтеите също имат по пет очи. И също така, по две сложни и три прости. Само че, при пчелата-майка трите прости очи са изместени по-близо до челото, а сложните очи на търтея заемат почти половината му глава (ако не и повече). Всяко сложно око на пчелата-майка се състои от по 4-5 хиляди фасетки, а на търтея от 8-10 хиляди.

Смята се, че пчелите виждат движещите се обекти много по-лошо от неподвижните. Оказва се много интересно, но когато ви атакуват пчели, е по-добре да не бягате, а да стоите неподвижно. Нима, по логиката на човека, ако се движите, пчелата няма да ви вижда толкова добре? Това е така, понеже след като вижда лошо движещите се обекти, пчелата започва да лети, за да получи по-добра картина (такава се оказва логиката на пчелата). Въпреки това, съществува и обратно мнение – че очите на пчелата възприемат движещите се предмети по-добре…

Как виждат пчелите?

И така, медоносната пчела има по 5 очи. Как тя вижда света около себе си? С простите си очи, пчелата определя степента на осветеност, а сложните вече се използват, за да види предметите по-отчетливо (позицията на кошера, пътят към източника на прашец, окраската на цветовете на растенията), за да се ориентира в пространството и така нататък. За това се препоръчва, кошерите да се боядисват в подходящи цветове, с помощта на които пчелите ще откриват по-лесно домовете си и няма да скитат.


Още за пчелите: