Полезна информация за Вашите пчели.

ПОЧИСТВАНЕ И ДЕЗИНФЕКЦИРАНЕ НА КОШЕРИ С ПЧЕЛИ

Наскоро след като се затопли времето и се поправят нередностите в отделните пчелни семейства, всички кошери в пчелина основно се почистват и се дезинфекцират. За да се спазва необходимата хигиена в пчелина, почистването и дезинфекцирането се извършват поне веднъж в годината, но са особено наложителни след зимуването на пчелите. През лятото, есента и зимата поради смачкване на пчели, натрупване на пчелен клей, измиране на пчели, заболяване от диария, плесени и др. кошерите отвътре се замърсяват силно и има опасност от заболяване на пчелите от някои опасни за тях болести. В пчелина е необходимо да се разполага с няколко празни чисти кошера Чистият кошер се пренася до кошера , които ще се почиства, като се оставя пред него, за да могат летящите пчели, които се връщат от работа, да навлязат в празния кошер. След това е него се прехвърлят питите и пчелите от кошера за почистване. Останалите по стените и дъното пчели се подпушват силно и кошерът се разклаща, за да се разлетят и навлязат при семейството Останалите малко пчели се изтръскват отпред до прилетната дъска, върху платно, като кошерът се обръща с отвора надолу и се удря леко в земята. Веднага се вдига и се пренася настрани от пчелина за механично почистване и дезинфекциране. На неговото място се поставя чистият кошер с прехвърленото в него пчелно семейство. След това започва почистването на освободения кошер, като най-напред се изстъргват добре фалцовете. покривните дъсчици и стените на кошера от полепналия по тях клей и восък. Изважда се дъното и се изсипва в сандъче всичко, каквото има в него. След това се изстъргва с рамкоповдигача. Всички отпадъци, получени при почистването на кошера, се събират, включително и останалите върху платното, където са изтръскани . пчелите, и се изгарят. Ако има много восъчни отпадъци, те се претопяват за получаване на восък.Така почистеният кошер се дезинфекцира, като се изтрива отвътре с парцал, напоен с 4%-ов разтвор на формалин, след което се оставя десетина минути на слънце. Може и да се промие обилно отвътре с вряща сапунена вода, след това да се измие с чиста вода и да се из¬суши на слънце. Този начин е неудобен и бавен. Най-лесно, бързо и ефикасно кошерът се дезинфекцира, като се обгаря с пламък от бензинова лампа. С нея лесно и удобно се дезинфекцират всички фалцове и ъгли по кошера. При използуването на бензинова лампа пламъкът не трябва да се задържа на едно място, защото кошерът може лесно да се запали. Лампата се държи така, че само върхът на пламъка да засяга вътрешните стени на кошера. След обгарянето на корпуса се обгарят дъното, преградните и покривните дъсчици. Дезинфекцираният кошер може веднага да се използува за прехвърляне в него на друго семейство. Най-добре е в него да се постави същото семейство с оглед на правилното водене на отчетните данни, тъй като всяко семейство има номер, който е закрепен към кошера. В случай на заразно заболяване или на съмнение за такова заболяване освободеният чист кошер, преди да се използува за временно прехвърляне на друго семейство, трябва също да се дезинфекцира чрез обгаряне. Ръцете и използуваните при тази работа инструменти също се дезинфекцират, като се изтриват със спирт за горене, карбол, лизол, формалин (3-5%-ови разтвори) и др.Рамките в гнездото се почистват, като летвичките им се изстъргват с рамкоповдигача или с нож и след това се избърсват с парцал, натопен в 4%-ов формалинов разтвор. В никакъв случай не бива да се обгарят с бензинова лампа, защото ще се повредят восъчните пити. а намиращите се по тях пчели ще бъдат обгорени.След почистването и дезинфекцирането на кошера питите с пчелите се връща обратно в него. като се следи да не се разменят местата им. За да не се объркват летящите пчели, дезинфекцираният кошер се поставя на лостоянното му място, а другият - зад него.


Още за пчелите: