Полезна информация за Вашите пчели.

РАЗШИРЯВАНЕ И ОБНОВЯВАНЕ НА ПЧЕЛНИТЕ ГНЕЗДА

Когато времето се затопли достатъчно и в кошерите постъпват все повече нектар и цветен прашец, пчелните семейства започват усилено да нарастват.

Със запълването на част от питите в гнездото с нектар и прашец, от една страна, и с пило. от друга, дейността на майката може да се ограничи. Тя няма да може да снася необходимия брой яйца поради намаляване броя на освободените килийки. вследствие на което ще се задържи развитието на пчелното семейство. Ето защо е необходимо да се осигури достатъчно място за снасяне на яйца от майката, като гнездото се разширява с изградени пити, когато междината, образувана от преградната дъска и крайната пита. е добре запълнена с пчели. Ако на предпоследната пита има пило, гнездото също трябва да се разшири. Когато има пило и на вътрешната плоскост на крайната пита, това е указание, че се е закъсняло с разширяването.
Първоначално гнездата се разширяват, като празната пита се слага до крайната пита с пило. за да не се нарушава компактността на пилото. По-късно, когато премине опасността от захлаждане и в кошера има достатъчно пчели, питата се слага между питите с пило, но така. че от едната страна да останат най-малко две пити с пило. Не бива да се отделя само една пита с пило чрез празна пита. защото има опасност при застудяване пчелите кърмачки да не преминат на нея и пилото намиращо се в нея да бъде простудено и да загине
Гнездото трябва да се разширява с правилно изградени с работнически килийки пити със светлокафяв до тъмен цвят. защото те задържат много по-добре топлината от новоизградените пити, в които не е отглеждано пило. Поради това и майката, докато времето е по-хладно. отбягва да снася в новоизградените пити. Преди да се дадат, празните пити трябва да се напръскат леко с рядък захарен сироп (1:4), силно разреден мед или дори чиста вода. Това улеснява много пчелите при почистването и подготовката за снасяне на яйца в тях. Освен това добре е те да са държани няколко часа в затоплена стая и тогава да се сложат в гнездата на пчелите.
При внезапни промени на времето, като продължително захлаждане и преваляване на дъжд, трябва да се вземат необходимите мерки за своевременно попълване на хранителните запаси на пчелните семейства чрез подхранване със захарен сироп. Сиропът се приготвя по обикновен начин в съотношение на водата към захарта 1:1. Дава се в хранилки или направо в питите на големи порции от 1,5 до 2.5 кг и повече. Тъй като с напредването на пролетта в кошерите се отглеждат големи количества пило, хранителните запаси на пчелните семейства бързо се изразходват. При такова положение да се разчита на цъфтящата растителност е
вредно и неправилно, тъй като пчелите не само гладуват и недохранват пилото, но има опасност част от семействата, и то най-силните, да загинат от глад.
По-късно, когато нектароотделянето в природата стане по-постоянно и в кошерите се отглеждат големи количества пило започва восъкоотделянето при пчелите. То се познава по това. че пчелите надграждат килийките на питите с чист бял восък. Ако се отвори отгоре гнездото на пчелното семейство, лесно може да се забележи т. нар. побеляване на питите, особено в горната им част. При такова положение гнездото може да се разширява с изкуствени восъчни основи, монтирани в рамки, с цел пчелите да оползотворят отделения от тях восък, като изграждат нови пити. Рамката с изкуствена восъчна основа се поставя между крайната пита с пило и пита с мед и прашец от южната страна на кошера. Ако времето е горещо и семейството е достатъчно силно, може да му се дадат едновременно две рамки за градеж от двете страни на пилото. След изграждането на рамките те се преместват към средата на гнездото, а на тяхно място се слагат други рамки за изграждане. За изграждането на качествени пити от голямо значение е правилното монтиране на восъчните основи в рамките. За прикрепването на восъчни основи се използува специален тел - обикновено пет вертикални реда. Приготвя се дървено шаблонче с изрязани в него места на еднакво разстояние едно от друго. В двата края на рамката теловете трябва да минават 3 см навътре от страничните летвички. Скобичките или отворите в летвичките трябва да са на една линия по средата на горната и долната летвичка на рамката, за да не се получава вълнообразна повърхност на восъчната основа, а оттам съответно килийки, по- плитки или по-дълбоки от нормалните. Телът не бива да се опъва много силно, защото изскубва скобичките или изкривява навътре долната летвичка на рамката.
Восъчният лист се прекарва между теловете, така че от едната страна остават два, а от другата - три тела (през един). Той трябва да се допира плътно до горната летвичка на рамката, а отдолу да има свободно място от 1,5 см до долната летвичка. Отстрани восъчната основа не трябва да се допира до страничните летвички, а да има свободно пространство 2-3 см. Восъчната основа предварително се изрязва по необходимите размери, след което се прикрепва към тела с шпорче за студено залепване и подложка.
Друг начин за поставяне на основите в рамки е, като се използуват четири хоризонтални тела, от които първият е на 4 см под горната летвичка на рамката. Теловете може да се поставят и зигзагообразно.
Изрязваните ивици от восъчната основа се разтопяват на огън и с върха на гъше перо се намазва с разтопен восък мястото на допирането на восъчния лист до горната летвичка- на рамката. Капва се по една капка восък и върху теловете в долния край на восъчната основа. Това е необходимо, за да се закрепи по-добре восъчната основа.
Върху горните летвички на рамките, преди да бъдат поставени за изграждане, се отбелязват с мастило или с черен молив датата, месецът и годината, за да се контролира по-лесно стареенето на изградените пити.
След даването на рамките с восъчни основи за изграждане трябва да се проверява как върви изграждането. Ако има смъкване или изкривяване на восъчните основи, трябва да се направи необходимото. В случай че се изгражда от едната страна, питата се обръща, за да бъде изградена и от другата. Когато пчелите не започнат градеж няколко дни, рамките с основи се изваждат, тъй като 8 противен случай пчелите ще ги повредят. Едно силно семейство при благоприятни външни условия за едно денонощие почти изгражда една-две пити.
След запълването на плодника с пити и покриването им с пчели вследствие на излюпването на голямо количество пило трябва незабавно да се постави магазинът, за да могат част от пчелите да се разместят с него. В противен случай семейството ще започне да се подготвя за роене и може да се рои по време на главната паша. Това не трябва да се допуска, защото таксса семейство не може да използува главната паша. Понякога майката се качва в магазина и запълва няколко пити с яйца. Това не пречи на работата на семейството, при условие че магазинните пити, в които се отглежда пило, са с работнически килийки. За да не се качва майката в магазина, между него и плодника се поставя разделителна (ханеманова) решетка, като при това майката трябва да остане в плодника При по-богата пчелна паша пчелите на силните семейства за няколко дни напълват магазините с недозрял мед, вследствие на което не могат пълноценно да използуват пашата В такъв случай трябва да се постави още по един магазин между магазина с мед и плодника.
При двукорпусния кошер, след като семейството заеме изцяло първия корпус (плодника), се поставя вторият корпус. В него отначало се поставят 5-6 пити, като до южната страна на втория корпус се поставя пита с мед и прашец, след нея-няколко пити предимно с открито пило, втора пита с мед и прашец и преградна дъска. Празното пространство зад преградната дъска се запълва със затоплящ материал, като предварително под него се поставят покривни дъсчици. Долният корпус трябва да бъде попълнен с пити и се подрежда както дадан-блатовия кошер. С увеличаване броя на пчелите се увеличават и питите в горния корпус, като отначало се дават изградени пити, а по-късно - рамки с восъчни основи. Непосредствено преди главната паша 8 горния корпус се пренасят питите със запечатано пило, а питите с открито пило се оставят в долния корпус.
Многокорпусният кошер се разширява с цели корпуси. Когато първият корпус бъде добре запълнен с пчели, от него се взимат няколко пити с пило и мед и се поставят празни пити до запълване на корпуса. Така приготвеният корпус се поставя върху първия корпус. След 15-16 дни местата на корпусите се разменят за стимулиране на яйценосната дейност на майката. Това разместване може да се повтори след 2-3 седмици. При поява на обилен цъфтеж на медоносни растения между първия и втория корпус се дава трети корпус с празни пити и рамки с восъчни основи, сложени през една пита. При много силни семейства и богата пчелна паша трябва да се дават допълнително още 1-2 корпуса.
В такъв случай майката трябва да се ограничи с хоризонтална разделителна решетка в най-долните 1-2 корпуса.
Работата с кошера лежак е най-опростена, тъй като се работи само с един вид рамки, без магазини и корпуси. Гнездото се разширява както в плодника на дадан-блатовия кошер. Непосредствено преди главната паша в средата на кошера се поставят питите с открито пило, а между тях-няколко рамки с восъчни основи. След това следват (от двете страни) по една-две пити с мед и прашец, зад тях питите със запечатано пило и след това празни пити. Празните пити се оставят на разстояние 20 мм една от друга, поради което пчелите надграждат килийните и майката не снася яйца в тях. Те се използуват за складиране на мед.
Описаните дотук начини на работа с различните системи кошери са най-общи. Те може да претърпят известни изменения в зависимост от подготовката на пчеларя. Такива случаи може да има при използуване на кошера за две семейства, при майка помощничка и др.

Още за пчелите: