Американският - злокачествен гнилец (Bacillus larvae)е заразна болест по запечатаното пило.

Заболяването се причинява от бацила (Bacillus larvae), който образува много устойчива спора. Ларвите се заразяват преди запечатването на килийките. Болестта американски гнилец се предава след запечатването им, когато ларвите умират и труповете им загниват. В трупа на умрялата личинка може да се наброят до 5 милиарда бацила (респ. спори). Капачетата на килийките с болни ларви потъмняват, хлътват и са продупчени - това е характерна картина при американския гнилец. Гнилостната маса отначало е сивобяла, а след това става тъмнокафява с туткалоподобна консистенция, залепена за килийката. При опит от пчеларя да извади ларвата с клечка, се наблюдава източване на дълга нишка. Миризмата, която идва от гнилостната маса е неприятна на разтопен туткал. Пилото на питата е прошарено – между килийките с болни ларви има килийки със здраво, открито и запечатано пило. В стремежа си да почистят килийките (което им се отдава) пчелите се инфектират и пренасят заразата по здравите ларви. Непочистената, гнилостна маса засъхва като черна коричка, здраво залепнала за долната стена и дъното на килийката.

Американският гнилец (Bacillus larvae) се развива предимно през горещото време – юни, юли и август.

Възможно е заболяването да се появи и по – рано, особено, ако пчелното семейство е било заразено от миналата година. Американският гнилец (Bacillus larvae) е зараза, която се разпространява от болните на здравите семейства и при преместване на пити, използване на необеззаразени кошери, работа със замърсени ръце и помагала при прегледите и чрез пчелите (при кражба, блуждаене, налитане).

След излюпването на пилото през есента, спорите се запазват:

  • в инфектираните пити, меда и прашеца;
  • по самите кошери;
  • както и засъхналите трупове (корички) на умрелите ларви.

За съжаление през следващата година заразата избухва с по – голяма сила. Цели пчелини могат да бъдат обхванати от американския гнилец. Боледуващите семейства отслабват, добива на мед намалява и след 2 – 3 години загиват. Като предпазна мярка срещу американския гнилец трябва да се спазват всички необходими санитарно – хигиенични изисквания, за да не се пренесе заразата от болните на здравите семейства в същия или други пчелини.

Особено опасно е безконтролното движение на пчелини от едни райони в други без здравно освидетелствуване от ветеринарно медицинските власти.

В борбата срещу американския гнилец (Bacillus larvae) от много голямо значение е болестта да бъде навреме открита от самия пчелар или от проверителя. При установено заболяване от американски гнилец или съмнение, веднага трябва да се уведоми ветеринарния лекар, за да изпрати проби от болното пило за изследване във ветеринарно – бактериологичната лаборатория. Съгласно с Наредбата за борба срещу болестите по пчелите у нас болните от американски гнилец пчелни семейства не се лекуват, тъй като при нашите условия, поради горещото лято, болестта протича в тежка форма. Борбата се води, чрез пълно изгаряне на болното семейство заедно с кошера, питите, меда по указание на ветеринарния специалист. Ако са застраховани, пчелните семейства предварително се оценяват. Допуска се запазване само на здравите и нови кошери , които непременно трябва да се обеззаразят след основно почистване и изгаряне на отпадъците, чрез опламеняване с бензинова лампа под наблюдението и ръководството на длъжностните ветеринарно медицински органи. Останалият заразен инвентар се изгаря или се обеззаразява, ако е годен. Тревата на която са стояли кошерите се опламенява, след което почвата се прекопава и се посипва с 5%-ов разтвор на хлорна вар или 10%-ов разтвор на прясно гасена вар. Медът само от магазините, и то ако е повече, може да се центрофугира, като се даде за бърза консумация в столове, кухни, и то само през зимата. На пчелина и района, в който има болни от американски гнилец семейства, се налага карантина за една година след ликвидиране на заболяването, ако до тогава няма рецидиви.