pchelno_iaitseКаква е големината на пчелното яйце и от какво сe състои то?

Пчелното яйце е клетка с дължина около 1,5 мм и тегло 0,11-0,15 мг. Около 50 жизнени майки биха могли да снесат за една година един килограм яйца (почти 7,6 млн.). Двата противоположни края на пчелното яйце се наричат полюси. Изпъкналата му страна е бъдещата коремна страна на пчелата. Отвън е покрито с обвивка (наречена хорион), на чиято повърхност може да се видят очертанията на шестостенни плочици. На предния край има малък отвор - микропил, през който проникват сперматозоидите при преминаване на яйцата покрай отвора на семеприемника.

За колко време пчелното яйце запазва своята жизнеспособност извън кошера?

Според някои изследвания пчелното яйце не може да се съхрани повече от 3 дни извън кошера. Най-малко време издържат пчелните яйца, които са поставени в хладилник. Най-чувствителни към студа са пресноснесените пчелни яйца и тези, от които в близко време ще се излюпят ларви. Според направени изследвания жизнеспособността на яйцата зависи от температурата, при която се съхраняват.

Как протича развитието на пчелното яйце?

Яйцето се развива в яйчниците на майката. След като бъде снесено в килийката, в него започва развитието на зародиша - протича т. нар. първично браздене. При този процес яйцето се дели напречно, в резултат на което се получават разположени едно след друго членчета, наречени сегменти. Техният брой е 21 , но последните два изчезват в процеса на развитие. Развитието на зародиша продължава 3 дни при температура 35°С. Върху всички сегменти (освен първия и последния, наречени съответно акрон и телсон) е възможно да се различат ембрионалните зачатъци на крайниците.

Как се закрепва пчелното яйце към дъното на килийката?

Счита се, че при снасянето на яйцето от майката то влиза в контакт с лепливо вещество, което се отделя от добре развитата и голяма отровна жлеза. Възможно е обаче яйцето да се овлажнява от секрета, който се отделя от дюфуровата жлеза, и по този начин да прилепва към дъното на килийката.

Що е партеногенеза?

Партеногенезата е явление, срещащо се при насекомите, при което от неоплодено яйце се развива бъдещият организъм. При пчелите по този начин може да се излюпят търтеи.

Как изглежда яйцето преди излюпване на пчелната ларва?

Преди излюпване на ларвата яйцето има светлосив цвят, а под прозрачната му обвивка може да се наблюдават очертанията на зародиша.

Как протича по-нататъшното развитие на пчелното яйце?

Развитието на яйцето започва веднага след снасянето му, когато температурата е подходяща. Чрез постоянно делене на клетъчното ядро то се превръща от едноклетъчен в многоклетъчен зародиш. След 15-ия час от първото делене на ядрото повърхността на пчелното яйце се покрива със слой клетки (блестодерма) След 21 -вия час клетките на бластодермата, разположени върху изпъкналата страна на яйцето, нарастват на височина и образуват зародишна пластинка. При по-нататъшния растеж за клетките на зародишната пластинка вече няма място на повърхността на яйцето и те започват да проникват във вътрешността му, образувайки голяма бразда по цялата дължина на пластинката. Тя постепенно се вгъва, закрива се и накрая сраства така, че се образува микропилна тръбичка, наречена ембрионално черво. При благоприятна температура (34-35°С) ембрионалното развитие на майката, пчелата работничка и търтея протича за 3 дни. Ако температурата е по-ниска, развитието се забавя.

Какъв е периодът на развитие на яйцето при майката, пчелата работничка и търтея?

Периодът на развитие на пчелното яйце не е еднакъв при всички индивиди при майката продължава 16 дни, при пчелата работничка 21, а при търтея 24 дни. В процеса на развитие пчелната майка, пчелата работничка и търтеят линеят 6 пъти. Първото до четвъртото линеене се извършва в периода от 1 -вия до 4-тия ден от излюпването на ларвата, петото през 1 -вия ден на предкакавидния стадий, а последното (шестото) линеене - един ден преди излюпване на имагото (възрастното насекомо).

Стадии на развитие на пчелата

 

 

Дни Пчелна майка Пчела работничка Търтей
1 яйце яйце яйце
2 яйце яйце яйце
3 яйце яйце яйце
4 ларва на дъното на килийката ларва на дъното на килийката ларва на дъното на килийката
5 ларва на дъното на килийката ларва на дъното на килийката ларва на дъното на килийката
6 ларва на дъното на килийката ларва на дъното на килийката ларва на дъното на килийката
7 ларва на дъното на килийката ларва на дъното на килийката ларва на дъното на килийката
8 ларва на дъното на килийката ларва на дъното на килийката ларва на дъното на килийката
9 ларвата се изпъва ларва на дъното на килийката ларва на дъното на килийката
10 ларвата се изпъва ларвата се изпъва ларва на дъното на килийката
11 предкакавида ларвата се изпъва ларвата се изпъва
12 какавида предкакавида ларвата се изпъва
13 какавида предкакавида ларвата се изпъва
14 какавида какавида предкакавида
15 какавида какавида предкакавида
16 излюпва се майка какавида предкакавида
17 какавида какавида
18 какавида какавида
19 какавида какавида
20 какавида какавида
21 излюпва се пчела работничка какавида
22 какавида
23 какавида
24 излюпва се търтей


По какво се отличава снасянето на яйца при майката и при пчелата работничка?

В килийките с нормална дължина майката снася по едно яйце в средата им. Пчелата търтовка е с по-късо коремче и тъй като не може да достигне дъното на килийката, полага 3-4 яйца най-вече по стените и.