Понякога през пролетта по средните пити около площите с пило има големи участъци със стар или кристализирал мед. Той пречи на бързото разширяване на пилото по целите пити в най – топлата част на гнездото. Ето защо е необходимо в такъв случай (през 4 – 5 дни) да се разпечатват или надраскват с вилица от двете страни площи от този мед, колкото една четвърт от питата, за да се опразнят килийките, в които да снася майката. За по – бързо усвояване кристализиралият мед се напръсква или се пулверизира с топла, слабо посолена вода.

При наличие на мед по средните пити не е правилно да се разпечатва медът от крайните пити, защото пчелите го пренасят в средата и запълват там празните килийки около пилото. По този начин още повече се ограничават площите за яйцеснасяне в средата на гнездото. Медът от крайните и от определените за бракуване пити зад преградните дъски трябва да се разпечатва, след като по средните пити около пилото е взет от пчелите. С разпечатването на стария мед се води и борба срещу пчелната въшка, понеже се унищожават яйцата и ларвите, които се намират под медовите капачета.

Пилото обикновено заема част от питите (към входа на кошера), като по средните то е на по – големи площи. С цел да се стимулира яйцеснасянето, някои пчелари практикуват едновременно разпечатване и обръщане или разместване на питите с пилото.

Обръща се средната пита с пило или двете странични пити до нея така, че площите с пило идват срещу участъците с мед на съседните пити , които се разпечатват. В стремежа си бързо да възстановят нарушената компактност на пилото, пчелите скоро освобождават килийките от меда, полират ги и майката веднага снася яйца в тях.

Питите с пило се разместват, като крайните, с по – малки площи пило се преместват по – навътре, а на тяхно място се поставят пити с повече пило, и то запечатано, защото то по – добре поддържа топлината. Същевременно медът от срещулежащите участъци се разпечатват и в подготвените килийки майката снася яйца. След излюпване на пилото от изместените в края пити те се връщат към средата за яйцеснасяне, а на тяхно място се оставят други пити със запечатаното пило за излюпване и т.н.

Тези стимулиращи мерки дават ефект и могат да се предприемат само когато се е установило по – постоянно топло време и при положение, че пчелите покриват добре всички пити в гнездото. Същевременно гнездата на кошерите трябва да бъдат затоплени отстрани и отгоре, а входовете да се държат стеснени. В противен случай пилото лесно може да се простуди или да се предизвика кражба.