Със стесняването, затоплянето на гнездата и осигуряване на пчелните семейства с достатъчно храна през пролетта се създават благоприятни условия за усилено яйцеснасяне на майките и за бързо увеличаване на броя на пчелите. За да не се задържа по – нататъшното развитие на пчелните семейства, гнездата трябва своевременно да се разширяват.

За тази цел от време на време се прави проверка: откриват се крайните една – две пити и ако на предпоследните има яйца или пчелите запълват и крайните междурамия (до преградните дъски), гнездото трябва веднага да се разшири.

В началото на пролетта, преди да има восъчен градеж, разширяването става с правилно изградени от предните години пити с работнически килийки със светло до тъмнокафяв цвят, в които се отглеждат пчели. Те задържат добре топлината. Със светли пити, в които не е отглеждано пило, може да се разширяват гнездата по – късно, когато времето се затопли и семействата се засилят. Най – добре е в питите за разширяване да има поне малко мед, като той предварително се разпечатва. По този начин едновременно се подхранват пчелните семейства. Преди поставянето и в гнездата, питите се държат през нощта в топла стая, за да се затоплят. Когато още няма приток на нектар, питите за разширяването трябва предварително да се напръскат с топъл медов разтвор или захарен сироп, или с топла вода. В такъв случай пчелите бързо почистват и полират килийките и майката скоро време снася яйца в тях. Опитите на Перепелова показват, че пчелните семейства, чиито гнезда са разширявани с напръскани по този начин пити, са развили от 34 до 60% повече пило в сравнение с еднаквите с тях по сила семейства, чиито гнезда са разширявани с ненапръскани (сухи) пити.

Разширяването на гнездото при кошерите система Дадан – Блат и лежак става постепенно, с по една пита, която се поставя към по – топлата страна (южната или западната) – до крайната пита с пило. През 4 – 6 дни питата се проверява и ако е запълнена с яйца, до нея се поставя друга. По – късно през пролетта, като се установи по – постоянно, топло време и семействата са по – силни, питата за разширяване може да се постави и по към средата на гнездото, където тя по – бързо се почиства от пчелите и майката веднага снася яйца в нея.

Големият ефект от напръскването на питата, когато няма паша, се дължи на това, че напръсканите пити предизвикват у пчелите рефлекс към незабавно почистване и полиране на килийките, а почистените и полираните килийки възбуждат у майката друг рефлекс – към снасяне на яйца в тях. Ето защо, когато по време на разширяването на гнездата се налага подхранване на пчелните семейства, най – добре е топлият сироп да се налее в празните пити с които се извършва разширяването. Това трябва да става вечер, като се вземат мерки да не се предизвика кражба. Налетите със сироп пити се пренасят със сандъче. Когато има паша , напръскването не дава толкова голям ефект, тъй като неговата роля се изпълнява от принесения в кошерите нектар.