Agro-CONSULTANT.NET - Вашият приятел на полето, във фермата и на пчелина

Разширяване на гнездата при кошерите Дадан – Блат и лежак с изградени пчелни пити

Със стесняването, затоплянето на гнездата и осигуряване на пчелните семейства с достатъчно храна през пролетта се създават благоприятни условия за усилено яйцеснасяне на майките и за бързо увеличаване на броя на пчелите. За да не се задържа по – нататъшното развитие на пчелните семейства, гнездата трябва своевременно да се разширяват.

За тази цел от време на време се прави проверка: откриват се крайните една – две пити и ако на предпоследните има яйца или пчелите запълват и крайните междурамия (до преградните дъски), гнездото трябва веднага да се разшири.

В началото на пролетта, преди да има восъчен градеж, разширяването става с правилно изградени от предните години пити с работнически килийки със светло до тъмнокафяв цвят, в които се отглеждат пчели. Те задържат добре топлината. Със светли пити, в които не е отглеждано пило, може да се разширяват гнездата по – късно, когато времето се затопли и семействата се засилят. Най – добре е в питите за разширяване да има поне малко мед, като той предварително се разпечатва. По този начин едновременно се подхранват пчелните семейства. Преди поставянето и в гнездата, питите се държат през нощта в топла стая, за да се затоплят. Когато още няма приток на нектар, питите за разширяването трябва предварително да се напръскат с топъл медов разтвор или захарен сироп, или с топла вода. В такъв случай пчелите бързо почистват и полират килийките и майката скоро време снася яйца в тях. Опитите на Перепелова показват, че пчелните семейства, чиито гнезда са разширявани с напръскани по този начин пити, са развили от 34 до 60% повече пило в сравнение с еднаквите с тях по сила семейства, чиито гнезда са разширявани с ненапръскани (сухи) пити.

Разширяването на гнездото при кошерите система Дадан – Блат и лежак става постепенно, с по една пита, която се поставя към по – топлата страна (южната или западната) – до крайната пита с пило. През 4 – 6 дни питата се проверява и ако е запълнена с яйца, до нея се поставя друга. По – късно през пролетта, като се установи по – постоянно, топло време и семействата са по – силни, питата за разширяване може да се постави и по към средата на гнездото, където тя по – бързо се почиства от пчелите и майката веднага снася яйца в нея.

Големият ефект от напръскването на питата, когато няма паша, се дължи на това, че напръсканите пити предизвикват у пчелите рефлекс към незабавно почистване и полиране на килийките, а почистените и полираните килийки възбуждат у майката друг рефлекс – към снасяне на яйца в тях. Ето защо, когато по време на разширяването на гнездата се налага подхранване на пчелните семейства, най – добре е топлият сироп да се налее в празните пити с които се извършва разширяването. Това трябва да става вечер, като се вземат мерки да не се предизвика кражба. Налетите със сироп пити се пренасят със сандъче. Когато има паша, напръскването не дава толкова голям ефект, тъй като неговата роля се изпълнява от принесения в кошерите нектар.

Още интересни статии по темата

Free Joomla! templates by Engine Templates