Главната паша на пчелните семейства започва, когато започне цъфтежът на онези медоносни растения (в радиус до 2 – 3 км около пчелина), от които пчелите събират най – много нектар и прашец.

Медоносни растения са репко, еспарзета, акация, лавандула, люцерна, кориандър , резене, слънчоглед, липа, памук и др. Важно е да се знае, че преди настъпването на главната паша пчеларят трябва да направи преглед на пчелните семейства. Това се прави за да се осведомим за силата и здравословното състояние на пчелните семейства, защото след поставянето на магазините или корпусите, семействата не бива да се безпокоят. С този преглед пчеларят установява, каква е готовността на пчелните семейства за използване на пашата и взима необходимите мерки срещу евентуални неблагополучия. Преди самата главна паша семействата трябва да са разполагат с многопчели и запечатано пило.