Пчените семейства, които не са изпълнили с пчели плодника на кошера Дадан – Блат, както и поне 2 корпуса на многокорпусния кошер, не са готови за главната паша. Пчеларят трябва да запише в пчеларския бележник, каква е силата на пчелните семейства, на кои от тях трябва да се поставят магазини или корпуси и кога да стане това. Преценяват се и майките, за да се знае кои от тях трябва да сменим. Когато някои семейства са заложили роеви маточници , трябва да се вземат спешни мерки за прекратяване на роевото състояние Внимателно преглеждаме откритото и запечатаното пило и установяваме, какво е здравословното му състояние.