Когато е започнала главната паша:

- летежът на пчелите се усилва;

- натоварените с нектар пчели са с по – издути коремчета;

- пчелите кацат тежко на прилетната дъска;

- вижда се, че пчелите са надградили или запечатали с нов бял восък запълнените с пресен мед килийки в горния край на питите - питите са „забелени”;

- пчелите изпреварват майката и запълват с пресен нектар освободените от излюпването на младите пчели килийки;

- при накланяне на пита с пресен нектар, той започва да капе защото е рядък;

- пчелите не обръщат внимание на отворения кошер и затова при усилена паша няма опасност от кражба.

Трябва да се следи и състоянието на контролния кошер. Когато теглото му започне да се увеличава с 0,4 – 0,5 кг дневно и крайните пити в гнездото са запълнени с мед, това са сигурни признаци, че главната паша е настъпила.

Когато започне главната паша всички пчелари трябва да поставят магазини или корпуси на пчелните семейства. Те трябва се заредят предварително само с изградени пити или в комбинация от изградени пити и с рамки с восъчни основи.

Преди да поставим питите в пчелните семейства трябва да направим следното:

- почистваме ги от налепения по рамките прополис и восък;

- оставяме питите да престоят известно време в чисто проветриво помещение.

Магазините и корпусите трябва да се поставят привечер, защото не трябва да безпокоим пчелите по време на пашата през деня. През нощта пчелите успяват да почистят и да подготвят дадените им пити и така се подготвят за новия ден. Когато семействата в Дадан – Блатовите кошери не са добре развити, пчелите не се качват веднага в магазина, защото майката снася свободно яйца и пчелите работнички са заети с грижите за пилото.

За да принудим пчелите да се качат в магазина трябва:

- да стесним гнездото, като отнемем 2 – 3 от празните пити;

- когато и това не помогне, в средата на магазина се издигаме 1 – 2 плодникови пити с открито пило и когато пчелите започнат да работят и на съседните магазинни пити, то тогава връщаме плодниковите рамки на мястото им.

При многокорпусните кошери в началото на главната паша се поставя при необходимост трети корпус. Когато семейството е много силно или се използва помощна майка, а пашата е много силна, трябва да сложим и четвърти корпус. Когато корпусът е с изградени пити, то той трябва да се постави отгоре върху основното семейство. Когато корпусът е с восъчни основи или смесени пити , то той трябва да се сложи се между двата корпуса с пило. И при двата случая, долните корпуси разменят местата си така, че корпусът с майката да бъде най – долу.

Някои пчелари намаляват с 1 – 2 питите в магазина или в корпусите за мед. Пчелите надграждат килийките и удебеляват питите, защото се стремят да възстановят нормалното междурамково разстояние. Така се получава по – голям обем за складиране на меда. Майката избягва да снася яйца в такива надградени пити. Удебелените пити много лесно се разпечатват с нож вместо с вилица, а това улеснява пчеларя и повишава производителността на труда. По този начин значително се увеличава и добивът на восък. По време на главната паша пчелите усилено произвеждат и восък и затова през целия период трябва да се използва и строителна рамка.