Agro-CONSULTANT.NET - Вашият приятел на полето, във фермата и на пчелина

Двумайчина система в пчеларството

Голям привърженик на двумайчината система на пчеларстване е пчеларят Цветко Цакич от Валево. Той пчеларства стационарно със стотина семейства на 20 км от града. Околността на пчелина е богата на медоносна растителност, така че има овощна, акациева и ливадна паша.

Двумайчино семейство през зиматаНеговият метод е пчеларстване с две майки в един даданблатов кошер през цялата година. Майките със своите шестрамкови семейства са отделени с вертикална преградна дъска с отвор с размери 100x100 мм, замрежен с метална мрежа с отвори 2,5х3мм. Така разделени, двете семейства зимуват в един кошер.

Двумайчино семейство през мартНапролет, заради тясното пространство и бързото развитие, пчелите напълват рано кошера с пило и пчели. Обикновено в средата на март, когато семействата са почти пълни с пило, поставя още едно плодниково тяло без преграда. В него прехвърля рамките със запечатано пило и с частично открито пило от двете семейства. На опразнените места след изваждането на рамките с пило поставя восъчни основи или, ако има, изградени пити. Майките оставя в техните първоначални пространства. Върху долното плодниково тяло (с преградата) поставя ханеманова решетка и върху нея второто плодниково тяло с пренесеното пило. Следващите дни майките продължават да снасят в новосъздаденото пространство. Пренесеното запечатано пило се излюпва и дава маса млади пчели от двете майки. Двумайчино семейство по време на главната пашаВ началото на овощната паша (или маслодайна рапица), поставя под второто плодниково тяло, върху ханемановата решетка, общ магазинен корпус (170 мм), от който вади мед и който, според нуждата, поставя при следваща паша. Медът, който пчелите събират в горното плодниково тяло, се връща при необходимост на пчелите за зимата, а останалото служи за формиране на отводки и оплодници.

Характерното за този начин на пчеларстване е, че двете майки работят заедно в едно семейство през цялата година и произвеждат пчели, които участват заедно в пашата. По този начин се осигурява наистина силно семейство за пашата с достатъчно млади пчели, които са изключително важни за преработката на внесения нектар.

На конгреса на Апимондия в Любляна един немски производител на кошери представи ДБ кошер с преграда за двумайчино пчеларстване. Плодникът е класически, с преграда в средата. Върху плодника поставя ханеманова решетка и два магазинни корпуса с по шест рамки, така че заедно представляват един магазинен корпус (170мм) с дванадесет рамки. Върху тези два магазинни корпуса поставя един общ 12-рамков магазинен корпус и по-нататък още колкото корпуса са необходими. Смисълът на поставянето на тези два 6-рамкови магазинни корпуса, е в тях да се складира поотделно за двете семейства храна за зимата.

Българският специалист г-н Пламен Петров описа в лекцията си в Белград през 1996 г. работата на пчелите в 14-рамков кощер, разделен на две част от по 7 рамки. ошерът е разделен с вертикална преграда, където едното семейство има вход на изток, а другото на противоположната страна (на запад). Върху плодника се поставя ханеманова решетка и общ магазин. Г-н Петров тогава твърдеше, че семейството с вход на изток излиза сутрин много по-рано на работа, а чрез пчелите в общия магазин работата се пренася и на пчелите от другото семейство. Що се отнася до семейството, обърнато с входа на запад, твърдението е, че вечер то работи до по-късно и че работата в магазина се пренася върху всички пчели. Изводът, който може да се направи, е, че пчелите в тези семейства работят общо по-дълго през деня и, вероятно, събират и повече мед.

Милко ШЛИВИЧ

сп. „Пчелар"-Белград, бр.10/2003 г.

Още интересни статии по темата

Free Joomla! templates by Engine Templates