Решението на този проблем вече е намерено, като по времето, когато от полето е събрана царевицата, на входовете на кошерите се поставят ламаринени предпазители. С тях се предотвратява влизането на вредителите в кошера.

Недостатъци на мишепредпазителите са:

- те намаляват драстично пространството за преминаване на пчелите, а през късната есен, в мека зима и рано напролет много от пчелите, събирачки на полен, губят своя скъпоценен товар, защото трудно го внасят в кошера през така стеснения отвор;

- пъстрите топченца прашец се оронват на входа и там си остават;

- опасността отворите да се запушат през зимата от мъртви пчели и восъчни отпадъци, вследствие на което се намалява достъпът на въздух и се нарушава микроклиматът.

И все пак, в сравнение с вредата, която може да нанесе мишката, това е много малка опасност.

Когато наближи по-хладното време, пчелите избират място за зимуване и в тази част на кошера подготвят своето бъдещо кълбо. Тогава вече няма принос, всички корпуси на кошера са предоставени на пчелите. Ханемановата решетка вече няма функция и се прибира в склада. както и много други прибори и неща, които се използват само временно, така и ханемановата решетка сега трябва да се сложи някъде, пречейки и заемайки място.

На своя пчелин използвам метални телени решетки. Те са обрамчени с дървена рамка от летвички с дебелина 2 см, достатъчна да се направи в предната част отвор за горен вход. Къде е тя през зимата? Остава в кошера, но сега служи за предпазване на пчелното семейство от мишки. Малко необикновена роля за ханемановата решетка. При последния преглед, в хубаво и тихо есенно време, всички корпуси се свалят на поставения встрани капак. Остава само дъното, което още веднъж се преглежда, почиства, поставя му се летвичката за вход с малкия отвор, в зимно положение.След това върху дъното се поставя рамкираната метална ханеманова решетка, но наопаки, т. е. отворът за горен вход да бъде от долната страна. Върху нея се нареждат корпусите и кошерът се затваря. Сега плодниковият корпус лежи върху рамката, в която е металната решетка, повдигнат с 2 см от дъното, а то става малко по-дълбоко.

Неканените гости може да се опитат да влязат в този плитък отвор , но тук няма да намерят нищо интересно, тъй като цялото богатство на кошера е над металната непробиваема преграда. Всичко, което могат да получат, са само ужилвания от пчели. Пчелите нормално преминават през ханемановата решетка, събирачките на прашец внасят своя товар, а търтеи отдавна няма. Тъй като отворът на входа и отворът на решетката са един над друг, няма никаква опасност от скупчване на пчели; само след две минути пазачките застават на своите стражеви места, а пчелите преминават нормално. Не само мишките, но и другите вредители имат проблем с такава бариера. Това е най-вече медоядната пеперуда мъртвешка глава, която вече не може да премине през стеснения отвор и загива от жилото на пчелите, но и повечето от осите, които имат проблем с промъкването през решетката. За това може да се съди по количеството мъртви оси, които пчелите изхвърлят пред кошера.

И така, ханемановата решетка, изобретена за съвсем друго предназначение, вместо да се пречка на пчеларя през зимата или да бъде безполезна част в кошера, намира нова роля в борбата срещу неприятелите на пчелите.

Деян КРЕЦУЛ

сп. „Пчелар"-Белград, 11/2003г.