застраховане-на-пчелни-кошери-с-пчелни-семейства.html" itemprop="url"> Стартира държавна помощ за застраховане на пчелни кошери с пчелни семейства

В Министерство на земеделието и храните бе разработена и нотифицирана схема за държавна помощ за съфинансиране на застрахователни премии при застраховане на пчелни кошери с пчелни семейства. Схемата е в съответствие със законодателството на Европейския съюз и ще даде шанс на държавата да подкрепи сектора чрез финансиране на част от разходите по застрахователните премии. Предвижда се схемата да се прилага за 2012 г. и 2013 г., като продължителността й ще бъде до края на 2013 г.

Целта на схемата е насърчаване на земеделските производители - малки и средни предприятия от сектора, ангажирани в първичното производство на селскостопанска продукция. Както и за доброволно застраховане на кошери с пчелни семейства срещу загуби, причинени от неблагоприятни климатични събития, които могат да бъдат приравнени на природни бедствия и болести при пчелите.

Сектор „Пчеларство” е един от секторите на българското земеделие, при който неблагоприятните климатични условия и болести се отразяват в голяма степен и са причина за загуби. Със застраховане на пчелните кошери, земеделските стопани – пчелари ще могат да получат компенсации за нанесени щети от застрахователни събития.

България е една от малкото държави-членки на ЕС, които прилагат схеми за държавни помощи в областта на селскостопанското застраховане и по-конкретно в пчеларството.


Източник: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = '//connect.facebook.net/bg_BG/all.js#xfbml=1&appId=1270646742991111'; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));