Пчеларският институт 6 Доле, Чехия, съобщава, че е открито средст­во против восъчния молец, което отстранява успешно този вредител, ка­то не пречи на пчелите и не оставя вредни вещества във восъка и в меда. Средството се нарича Stafex и се разфасова в бутилки от 1,5 и 5 лит­ра.

Откриването на това средство има предистория. Всъщност г-жа Vera Chadova и нейният син са получили обратно правата върху оцет, собствено производство , отнети им от държавата след Втората световна война. Те решили да възстановят производството на биоекологичния оцет, тъй като открили в мазето стари оцетни дрожди, необходими за предизвикване на оцетната ферментация. Госпожа Вера си спомнила, че молците не понасят миризмата на това вещество и изпратила дрождите за изследване в споменатия по-горе институт. Отговорът бил, че наистина тази материя отстранява молците.

Начин на употреба: Шишенце със „Стафекс" се поставя на дъното на шкафа или конфигурацията от корпуси, в които са складирани рамките с восъчни пити. Така се избягва опасността от пожар и натравяне, което може да се случи при употребата на серни лентички. След третирането не е необходимо питите да се проветряват, тъй като препаратът не е вреден нито за пчелите, нито за меда.