Какви вещества съдържа пчелното млечице и кои жлези го изработват?

Пчелното млечице съдържа биоптерин, неоптерин и пантотенова киселина. Тези рядко срещащи се вещества се отделят от горночелюстната (мандибулната) жлеза на младите пчели.

В каква последователност се оцветяват отделните части на развиващата се какавида?

Най-напред се оцветяват очите на какавидата - първоначално те са виолетови, а no-късно стават черни. След това краката постепенно придобиват кафеникав оттенък, а коремчето се оцветява в сиво. Когато пчелата прогризе капачето на килийката, тя вече не променя цвета си до края на своя живот.

{readmore}

Каква е разликата в оцветяването на какавидата на пчелата работничка и на майката?

Първоначално какавидата на пчелата работничка е бяла. а по-късно придобива жълтеникав оттенък. видата на майката остава бяла до окончателната и пигментация.

Кога завършва процесът на изграждане на хитиновата обвивка на тялото на пчелата?

Процесът на образуване на хитиновата обвивка започва през стадия на оформяне на какавидата и продължава до превръщането на какавидата в имаго (възрастно насекомо). Според някои изследователи този процес завършва на 6-ия ден след излюпването на младата пчела. Тогава хитинът е достатъчно втвърден и пчелата може да излита от кошера. По мнение на автора ускореното съзряване на майката спомага за по-бързото хитинизиране и след завършването му тя вече е способна за оплождане.

Оказва ли влияние електрическото подгряване на кошера върху развитието на пчелното семейство?

Установено е, че при електрическо подгряване на кошера в началото на пролетта майките започват интензивно да снасят яйца (в опитното пчелно семейство броят им е 1000-1500 яйца, докато в контролното семейство е само 150-350). Освен това този начин за подгряване подобрява вентилацията в кошера, спомага за по-бързото изпаряване на водата от донесения цветен прашец и за отстраняването на водната пара от кошера. В Словакия много пчелари са използвали електрическото подгряване на пчелните семейства, но не са постигнали особени резултати. Били са установени големи загуби на излитащи пчели, когато температурата на въздуха извън кошера е все още ниска. Опитите са показали, че електрическото подгряване на кошерите е полезно само през периода от края на март до началото на април и то дотолкова , , че да не предизвиква струпване в кълбо на пчелите работнички и да запазва пилото по периферията при понижаване на външните температури.