Върба (Salix)

Върбата цъфти през пролетта. В нашата страна видовото разнообразие на върбите е доста голямо, поради което те предлагат продължителна паша от нектар и цветен прашец. Върбовата паша оказва благоприятно влияние върху интензивното пролетно развитие на пчелните семейства. Когато върбите заемат по-големи площи, особено от късноцъфтящите видове, пчелите могат да натрупат известни количества стоков мед, който има много пикантен вкус. Повечето от видовете виреят в поречията и овлажнените и заблатени места.

biala-varba_Salix_albaБялата върба (Salix alba) е по-ценна в пчеларско отношение. Дърветата развиват големи корони, които достигат понякога над 20 м височина.

Спътници на бялата върба са следните видове:

  • ракитата (Salix purpurea);
  • тритичинковата върба (Salix triandra);
  • сивата върба (Salix cinerea) ;
  • крехката върба (Salix fragilis).

Ивата-планинската върба (Salix caprea), се среща в почти всички планини, гори и храсталаци в нашата страна. Образува много големи съцветия , които цъфтят продължително време след първото трайно затопляне на времето през пролетта. Цветовете отделят големи количества нектар и цветен прашец с висока хранителна и биологична стойност.

Дрян (Cornus mas)

Cornus_mas-drianТози дървесен вид е широко разпространен и предпочита карбонатни почви, където понякога се развива като храст. Дрянът цъфти през март-април и снабдява пчелните семейства с нектар и цветен прашец.