Бряст (Ulmus)

Briast-Ulmus_carpinifolia_1Брястовете се срещат в предпланинските и по-рядко в планинските райони. В зависимост от надморската височина на района брястът цъфти обикновено през март-април. Брястовете предлагат на пчелите големи количества нектар и цветен прашец. Те са много ценни като раннопролетни медоносни растения. През последните няколко десетилетия брястовете масово загиват от болест, причинявана от гъбичката Graphium ulmi Schir.

Явор и клен (Acer)

Цъфтежът на повечето от разпространените в нашата страна видове съвпада с пролетното развитие на пчелните семейства и в това отношение те имат много голямо значение. iasenolistin-iavor-Aceraceae_-_Acer_negundoОт всички видове ясенолистният явор (Acer negundo) започва да цъфти най-рано още при първото трайно затопляне на времето (март-април). Цветовете му отделят обилно количество висококачествен цветен прашец, който пчелите събират много интензивно. Този вид явор е много подходящ за засаждане около пчелините в райони, бедни на прашецодайни растения рано през пролетта. За задоволяване на нуждата от прашец през този сезон е достатъчно едно средно развито дърво за 5-10 пчелни семейства. Планинският явор ( Acer pseudoplanus) е по-широко разпространен. От едно средно развито дърво може да се получат по 165 г мед и 23 г цветен прашец. По-компактни площи заема мекишът (Acer tataricum) , , от който в зависимост от възрастта на дърветата може да се получат от 5 до 15 кг мед от декар. Той цъфти по-късно и създава главна паша.

Добри медоносни видове са още махалебката (Prunus padus), трънката (Prunus spinosa), ниският бадем (Amigdalus nana) и др.

http://www.qtl.co.il/img/copy.pnghttp://www.google.com/favicon.icohttp://www.babylon.com/favicon.ico