Гледичия (Gleditchia triacanthus)

gleditsia_gledichiaГледичията е много добро медоносно растение. Тя започва да цъфти непосредствено след прецъфтяването на бялата акация. Когато съществуват смесени гори от тези два вида, главната паша се удължава с около две седмици. Цветовете на гледичията отделят по-малко нектар от цветовете на бялата акация, но благодарение на много големия им брой на растение нейната медопродуктивност е достатъчно висока. Гледичията цъфти най-често при по-добри метеорологични условия и главната паша от нея е по-постоянна и по-сигурна , отколкото от бялата акация.

Конски кестен (Aesculus hippocastanum)

Aesculus_hippocastanum_cviatПо-късно през пролетта започва да цъфти конският кестен (Aesculus hippocastanum). Той е много широко разпространен дървесен вид в нашата страна. От едно дърво на средна възраст може да се получи 72 г мед и 5 г цветен прашец. Този вид има значение като поддържаща паша и участва в подготовката на пчелните семейства за главната паша от бялата акация. Конският кестен не е много взискателен към почвата. Препоръчва се да се засажда конски кестен на по-големи площи.

Липа (Tilia)

Tilia_lipaРазпространените в България видове липи цъфтят малко след прецъфтяването на акацията и гледичията, което съвпада с началото на лятото. Най-рано започва да цъфти дребнолистната липа (Tilia parvifolia Ehrh.), а след нея - едролистната (Tilia grandifolia Ehrh.), докато сребролистната (Tilia argentea Dest.), която е най-широко разпространена у нас, цъфти най-късно. Цъфтежът на трите вида липа почти се застъпва. Това е много полезно за удължаване на главната паша в горските масиви, където са застъпени повече видове.

Средната продуктивност на нектар от цветовете за едролистната и дребнолистната липа се движи от 1,32 до 1,46 мг при средно захарно съдържание от 24,3 до 27,5%. Освен нектар от цветовете на липата пчелите събират и цветен прашец. При благоприятни условия и добре развити чисти насаждения продуктивността на мед от 1 декар може да достигне до 20-30 кг. Липовият мед има високи качества и приятен аромат. Липовият мед има и лечебни свойства и се цени високо. Липата има ценна дървесина, а цветът се използва за чай. Липите заслужават още по-голямо разпространение в изкуствено създаваните гори.