Всичко за пчеларството.ПЧЕЛАР МОЖЕ ДА ПРИДОБИЕ СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ ЗЕМЯ ЗА ПЧЕЛИН.

ВЪПРОС: Потомствен пчелар съм и в момента имам 70 пчелни семейства. От 1970 г. ползвам 3 декара държавен горски фонд за пчелин, за което имам разрешително от Държавното лесничейство и плащам наем за използваната площ.
Мога ли да узаконя 2 декара от ползвания терен, за да направя склад и помещение за вадене на мед?
ГЕОРГИ СТАНЕВ, ПЛОВДИВСКО
ОТГОВОР: Съгласно Закона за пчеларството, пчелните семейства могат да се настаняват върху земеделски земи, земи и гори от горския фонд, собственост на държавата, общините, физически и юридически лица, както и в урегулирани поземлени имоти.
Читателят иска да узакони” 2 декара от ползваната от него земя, за да направи временни постройки, свързани с упражняваната от него пчеларска дейност. Не става ясно какво се има предвид под узаконяване”. Съгласно закона, за устройване на постоянни пчелини с над 10 пчелни семейства държавата или общините могат да учредяват право на ползване. Правото на ползване е ограничено вещно право, което се учредява докато се упражнява пчеларската дейност. Правото на ползване може да се учредява и в полза на наследниците на починал пчелар или в полза на правоприемника при продажбата на пчелините.
Освен правото на ползване, пчеларят може да придобие и собственост върху земята. Съгласно чл.11, ал.4 от Закона за пчеларството , когато общината продава земи частна общинска собственост, които са ползвани за пчелини над 20 години и върху които и в момента се отглеждат над 10 пчелни семейства , собственикът на пчелина има право да закупи при равни други условия ползваните от него земеделски земи или гори и земи от горския фонд в размер не по-малко от 3 декара за ниви, 2 декара за ливади и 1 декар за овощни градини и гори.
Ако читателят иска да придобие собствеността върху земята, той следва да подаде молба до собственика на земята на основание чл.11, ал.4 от Закона за пчеларството.

РУБРИКАТА СЕ ВОДИ ОТ АДВОКАТ ВИОЛЕТА АНДРЕЙЧИНА

Уважаеми читатели,
Известната българска юристка Виолета Андрейчина, един от създателите на Закона за връщането на земеделската земя, отново се присъединява към нашия екип. Имате възможност чрез страниците на нашия вестник да и зададете интересуващите ви въпроси, на които ще получите съвсем безплатен отговор.
Очакваме вашите запитвания на нашите електронни пощи - Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.


Източник: fermera.bg