Полезна информация за Вашите пчели.Бактериални болести по възрастните пчели.

Четири най - разпространени заболявания и тяхната диагностика.


СЕПТИЦЕМИЯ
Предизвиква се от бактерии (Pseudomonas aeruginosa), които попадат в хемолимфата

на пчелите и се развиват там.  Пренасят се с храната (преминават през храносмилателния канал) и акара Varroa (инжектират се директно в хемолимфата).
Признаци: - пчелите са слаби, вяли и пълзят пред кошера. - престават да се хранят и умират. - хемолимфата им придобива млечнобял цвят. - след смъртта си се разпадат на отделните си членчета. - гръдната мускулатура става черна на цвят.
КОЛИБАКТЕРИОЗА - КОЛИБАКТЕРИИ САЛМОНЕЛОЗА - САЛМОНЕЛИ
Пренасят се със замърсена храна и вода. Протичат подобно на хафниозата. 
Признаци: - голям подмор  - вяли, пълзящи пчели с диария - диарични петна по рамките и кошера
Диагноза - клинични признаци и лабораторно изследване за изолиране на причинителя.
Лекуване  Общи зоохигиенни мерки: - прехвърляне дезинфекцирани кошери  - подхранване с чист мед, захарен сироп - осигуряване с качествени медови запаси и прашец - подсушаване на гнездата
Профилактика - разполагане на кошерите в чисти райони, далеч от животновъдни ферми и застояли източници на вода
МАЙСКА БОЛЕСТ (МИКОПЛАЗМОЗА)
Микроорганизмите се пренасят основно с прашеца.  Боледуват предимно младите пчели, които се хранят с прашец, за да произвеждат пчелно млечице.  Заболяването се проявява при липса на вода(дълги периоди на лоши метеорологични условия през пролетта и началото на лятото).
Признаци: - пълзящи пчели - коремчето е подуто , а съдържанието на червото е втвърдено с кафяв цвят подобно на запушалка - за кратко време умират много пчели
Профилактика - подхранване с рядък захарен сироп(2:1) - осигуряване с вода при невъзможност за излизане на пчелите - напръскване с вода
Още за пчелите: