Полезна информация за Вашите пчели.Какво представляват пластмасовите основи.

Те имат еднакви, правилно изградени килийки и гарантират при изграждане на питите само работническо пило. Изработени са от специална, оцветена пластмаса -

"Polystyrene impact 3630". Материалът е сертифициран за употреба за хранителни продукти и може да се използва като такъв за производство на основи. Голям плюс на тези пластмасови основи е възможното приложение в биологичното пчеларство. С тях се улеснява трудът на пчеларя. Монтажът върху стандартни за България дървени рамки (160 мм, 230 мм, 300мм) е бърз и лесен - пробиват се горната и долната летва от дървената рамка на четири места и основата се поставя с леко притискане. След изграждането от пчелите така монтираните пити могат да се центрофугират без да се чупят , те са стабилни дори и при новоизградени от пчелите килийки. Предназначени са за многократна употреба. В това отношение предимствата им в сравнение с восъчните основи са:
- Не се изкривяват и провлачват при високите летни температури в гнездото;
- Не се прегризват от пчелите при спиране на нектарния поток;
- Трудът на пчеларя е по-облекчен и по-бързо става самото монтиране;
- Восъчният молец и мишките не оказват въздействие върху пластмасовите основи;
- Отлагането на вредности - антибиотици, химикали, перитроиди и други няма практическо значение;
- Градежът е изключително от работнически килийки;
- След първия медосбор почваме да продаваме и восък;
- Въпреки липсата на данни от практиката у нас, могат да се прогнозират поне 12 години експлоатационен срок;
- не задържат големи количества мед в процеса на центрофугиране;
Материалът на основите е годен за използване като материал за контакт с хранителни продукти. Това означава, че дори при биологичното могат да бъдат използвани, без да има проблеми за сертифицирането на пчелините.
Препоръчително е да се поставят между изградени вече пити, защото така се гарантира по-качествено и най-вече по-бързо изграждане. Добре е да се напръскат със сладък сироп и/или восък за по бързото "качване" на пчелите. За да се използва повторно изградена рамка с изкуствена основа, трябва да се направи следното - да се изстърже внимателно надградения восък, да се потопи във вода с температура поне 80 градуса Целзий. Това трябва задължително да се направи след няколко годишна експлоатация, когато питата потъмнее.
Още за пчелите: