За тазгодишната есенно-зимна-пролетна смъртност и поуките от нея.

Щетите, нанесени на нашето пчеларство от есенно-зимно-пролетния период от измирането и отслабването на

пчелните семейства ежегодно са по-големи, отколкото загубите от болести по пчелите и пилото през късна пролет, лятото и ранна есен.Досега загубите на пчелни семейства през есенно-зимно-пролетния период се отдаваха основно на дългите и студени зими. Но какво да кажем за тазгодишния период? За разлика от предишните, той беше необичайно топъл. Въпреки това в цялата страна смъртността е отново висока от 25% до 50%. И какво се оказва на практика факторът дълги и студени зими не е основна причина за масовото умиране на пчелни семейства, което сме изтъквали и при предишни наблюдения.
Анализирайки информацията, която имам от почти цялата страна и видяното на терен (в пчелините), според моето скромно мнение, причините за тази смъртност са много и представляват комплекси от нарушени ДЗПП (Добри здравословни пчеларски практики) и фактори, като:
- изменение на екологичната, климатичната и епизоотологична обстановка в страната ни;
- подценяване на централната роля на вароатозата, причинявана от акара Вароа деструктор, за влошаване на епизоотологичната обстановка от пчеларите от нашата страна, довеждаща до много тежки загуби от есенно-зимно-пролетния период на семействата;
- непровеждане на системни третирания на пчелните семейства против масово разпространената в цялата страна нозематоза, предизвикана от двата й възбудителя Нозема апис и Нозема серана. Това допълнително увеличава смъртността през този период;
- непровеждане на лечебна борба с разпространените в нашата страна възбудители на вирусните болести, които се пренасят, както и спорите на нозематозата чрез вароатозния акар и предизвикват смесени и свързани болести, протичащи много тежко и довеждащи до още по-голяма смъртност;
- и накрая най-важното неспазването от страна на пчеларите на основните изисквания на ДЗПП за отглеждането на здрави, силни, жизнени и високопродуктивни пчелни семейства.
Основният фактор за избягване на есенно-зимно-пролетната смъртност на пчелните семейства е пчеларят!
Той трябва да провежда целогодишни профилактични практики, като елемент от ДЗПП, с една единствена цел поддържане на здрави, силни, жизнени и високопродуктивни пчелни семейства.
За това е необходимо да се съобразява с изработените и затвърдени инстинкти и приспособления на пчелите и като цяло на пчелното семейство.
Първото главно условие е да не се допусне гладуване на семействата през активния и пасивния период от тяхното развитие.По този начин да не предизвика белтъчно и въглехидратно недохранване на пчелните индивиди, което ще се отрази на защитните сили и производителността на пчелите. Да поддържа чрез ДЗПП яйценосната дейност на пчелните майки до края на септември за да могат да бъдат зазимени пчелните семейства с много млади пчели.
Да провеждат такива практики, които осигуряват винаги пчелите с достатъчно по качество и количество хранителни продукти (мед и цветен прашец).
Освен първото условие (зазимяването с много млади пчели) на второ място пчелните семейства да се поддържат винаги здрави, силни, жизнеспособни, чрез провеждане на следните системни профилактични и лечебни ДЗПП: недопускане на отглеждането на слаби семейства в пчелина; стриктно провеждане на интегралната програма за борба с вароатозата (пролетно и след последната главна паша лекуване на пчелите с многофункционални и безвредни ВМП например екостоп, използване на строителна рамка, ароматерапия и редовно следене на опаразитеността на пчелите); недопускане на условия за проява на заразни чревни заболявания (нозематоза, амебоза, паратиф и др) чрез провеждане на профилактични и лечебни практики за борба с тях; при най-малките съмнения за проява и разпространение на заразни и паразитни болести в пчелина веднага да се потърси помощта на компетентни специалисти.
Третото условие е семействата да са настанени в хигиенични, сухи гнезда, с достатъчно и правилно разположени качествени хранителни запаси.
Четвъртото условие е на семействата да са подсигурени всички други изисквания за спокойно зимуване, включително и наличието на млади, жизнени майки от местни отродия. По този начин ще се избегне тяхната метизация, която е една от главните причини за голямата смъртност през зимата на 2013-2014 г. Да се изключи възможността за попадане на болестотворни (обликатни и факултативни) микроорганизми в хранителните запаси през лятото и есента. След презимуването на семействата да се придават повече рамки с восъчни основи за градеж на нови пити, за да може до есента гнездата да се освободят от старите, в които се е задържала заразата.
В райони, където в края на лятото и началото на есента пчелите са събрали много манов мед (както през есента на 2013 г), особено важно е той да не се използва за зимните им запаси. Предотвратяването на мановата токсикоза (от която загиват или отслабват голям брой семейства) е много важна профилактичнапрактика против ранното проявяване и тежкото протичане на чревните заразни болести с условен характер (нозематоза, амебоза, паратиф).
Не на последно място,но от голямо значение за профилактиката на есенно-зимно-пролетната смъртност е недопускането на преексплоатацията на пчелните семейства чрез преработването на големи количества захарен сироп и то в края на активния и началото на пасивния период. Да не се допуска порочната практика да се продават новосъздадени пчелни семейства в края на юли със стари майки и пити, без хранителни запаси. Тези порочни практики накрая се заплащат много скъпо висока смъртност, отслабнали семейства, ниски производствени резултати.
За пчеларите, които спазват представената от мен годишна производствена програма за ДЗПП и тази зима не беше проблемна. Провели навреме профилактичните практики относно: задоволяване на пчелните семйства с достатъчно белтъчни и въглехидратни храни; третиране на пчелите с ВМП и ароматерапия; правилно зазимили пчелните семейства с много млади и жизнени пчели, доведоха до много добри резултати. Максималната смъртност в пчелините на тези пчелари е най-много 5%.
Коментарът е излишен. Нека всеки пчелар сам за себе си да направи необходимите изводи и да се поучи от допуснатите грешки!

Д-р Наско Кирилов, двм


Източник:fermera.bg