Всичко за пчеларството.Общо 3 583 заявления са подали пчеларите по схемата de minimis, приемът на документи продължава до 23 май.

Кандидатите , подписали договори по мерки Б и Г от пчеларската програма, могат да кандидатстват за кредити, директно отпускани от ДФЗПо схематаde minimisза подкрепа на пчеларите за справяне с нестабилните климатични условия през 2013 г. и началото на 2014 г. са подадени 3583 заявления за близо 345 хил. пчелни семейства. Приемът на документи за подпомагане ще продължи до 23 май 2014 г. Заявленията се подават в областните дирекции на ДФ Земеделие” по постоянен адрес на физическите лица и едноличните търговци и по адрес на регистрация на юридическите лица. Срокът за сключване на договорите и изплащане на помощта е от 2 до 20 юни 2014 г.Допълнителна възможност, която ДФ Земеделие” дава на българските пчелари, е кредитирането по Националната програма по пчеларство (НПП). Кандидатите, подписали договори по мерки Б и Г от пчеларската програма, могат да кандидатстват за кредити, директно отпускани от Фонда. По двете мерки се отпуска помощ за нови кошери, голи роеве, отводки, пчелни майки и препарати за борба срещу вароатозата. Заявленията се подават в областните дирекции на ДФЗ по постоянен адрес на физическите лица и адрес на регистрация на юридическите лица до 31 юли 2014 г. Кредитите се отпускат при лихвен процент от 5% на годишна база. Спрямо миналата година лихвата е намалена с 1 пункт. Кредитът покрива до 95% от помощта по мерки Б и Г, а останалата част се осигурява от бенефициента. Затова преди да получат кредит, кандидатите трябва да докажат възможността си за съфинансиране на инвестицията със съответните разходооправдателни документи. Погасяването на кредита и дължимите по него лихви се осъществява еднократно, чрез прихващане на стойността му от одобрената финансова помощ, която пчеларят получава по мерки Б и Г от НПП.
Източник: fermera.bg