Всичко за пчеларството.Американското пчеларство.

Сложни и нееднозначни процеси характеризират пчеларската индустрия в най-развитата световна икономика.

Производството на мед в САЩ в последните години все пак се задържа на едно и също ниво 85-100 хиляди тона годишно. Средният брой на пчелните семейства в пчелините е нараснал от 22 на 27. В 1993 г доходите на американските пчелари от продажба на мед са били около 125 млн долара, от продажби на други пчелни продукти 25 млн долара и от опрашване около 45 млн долара. Пак тогава около 5000 пчелари са упражнявали постоянна или непълна заетост в бранша. Около 600 професионалисти изкарват прехраната си с по 1500-2500 пчелни семейства.
За разлика от ЕС, в САЩ пчеларите не са подпомагани от държавата и разчитат основно на пазарни принципи. От всеки долар получен при продажбата на пчелните продукти около 20 цента отиват при производителя пчелар, а 80 цента при преработвател , търговец, дистрибутор и т.н.
Отношението към меда е различно от това в Европа най-често той е топлинно преработван и добре филтриран, с цел да се избегне кристализацията. Кристализирането на меда се счита за ниско качество на меда и затова се вземат всички мерки да се избегне именно това в магазинната мрежа. Контролът на диастазната активност и хидроксиметилфуруфурола (ХМФ) е значително по-мек, отколкото в Европа.
В момента политиката по пчелния мед и пчелните продукти се провежда от Национален съвет по меда (Хъни борд, Honey Board), в който членуват 7 производители на мед, 2 преработватели, 2 вносители, 1 представител на кооперативния сектор. Бюджетът на този съвет се определя от отчисления в размер на 1 цент на кг мед и достига до 3 млн долара годишно. Това са пари за реклама, окачествяване, законодателни инициативи и др. Особено важни са научните изследвания в областта на пчеларството и организирането на изложения, спомагащи за осъществяване на износа и консумацията на пчелни продукти.
В САЩ организираната дейност на пчеларите е основно на местно равнище, но съществуват и национални асоциации:
- Федерация на американските пчелари с около 1500 производители на мед, майкопроизводители, пчелари извършващи опрашване. Това е най-активната американска организация, която придвижва интересите на своите членове до правителствата на щатите и федералното правителство;
- Асациация на американските производители на мед включва около 500 члена. Право на глас имат само пчеларите. Цел на тази асоциация е отстояването на добри цени на производителите, провеждане на антидъмпингови разследвания, разпространяване на информация и др.
Взаимодействието между двете асоциации въобще не са идеални те дори нямат обща политика по основните проблеми в бранша.
Кооперативното движение в САЩ представлява кооперацията «Сю Хъни», обединяваща над 300 пчелари. Тя реализира продукцията им и извършва известна част от преработката и дистрибуцията на меда. Около 20% от търговските операции с пчелен мед в САЩ се падат именно на тази кооперация.
Почти 90% от американския мед се произвежда в щатите Калифорния, Флорида, Северна и Южна Дакота, Минесота, Тексас, Небраска, Уисконсин и Айдахо. Това са и щатите, където най-активно се използват пчелните семейства за опрашване и са най-високи доходите на пчеларите от тази дейност.


Източник: fermera.bg