Всичко за пчеларството.

Михаил Патерков, с. Юлиево, общ. Мъглиж
Визитна картичка:
Професия - учител по технически предмети. Директор на СПТУ по машиностроене в Стара Загора (21 години), 10 години училищен инспектор.

Носител на 3 значки Отличник на министерството”, носител на орден Кирил и Методий І степен” златен. Над 60 годишен стаж в пчеларството.
Отдавна е известно, че най-трудно се преодоляват стари нагласи и стереотипи. Веднъж свикнали с даден ред и резултати, било то за отделен човек или за група хора, настъпва такава рутина, че нищо ново не може да се роди. Такова от дълго време в пчеларството е състоянието на майкопроизводството.
В настоящата статия става въпрос за Националната развъдна асоциация по пчеларство. Не мога да претендирам за познаване на всички дейности в тази асоциация, затова ще се спра на производството на пчелни майки.
Вече от близо двадесет години се знае, че произведените от лицензираните пчелари пчелни майки са с постоянна диагноза слаба яйценостна дейност”. Много статии съм писал с критика на тази слабост, но
нито за една не съм бил опроверган
Ситуация като в приказката ...Керванът си върви, кучетата си лаят”, но разбира се идва Видовден”.
Съществува заблуда у лицензираните майкопроизводители, че майките са много добри , изхождайки от добрия им външен вид. Тук обаче ще става въпрос за вътрешните им органи и предимно за яйчниците.
В коремчето на какавидата се изграждат два маточника, в които могат да се формират от 100 до 200 яйцеви тръбици, като във всяка тръбица в денонощие могат да узреят от 5 до 10 яйца. По тази тема ползвах наръчника по пчеларство издаден 1960 г, книга която аз наричам Библия на пчеларството”. Там на стр. 70 всеки може да се запознае с това, какво представляват яйчниците и от какво зависи яйцевите тръбици да бъдат от 100 до 200 бр.
Позовавайки се на големия ми личен опит (53 години) в отглеждане на пчелни майки за личния пчелин, реших да проследя целия цикъл на отглеждането от яйцата до излюпването на младите майки и ден след ден..., дойде развръзката. Тогава решихме с проф. Петър Ненчев да издадем книгата Селекция на медоносната пчела и отглеждане на пчелни майки”. В нея бе описано, че е сгрешена технологията в лицензираните пчелини при отглеждането на пчелни майки.
Сега ще се спра накратко за същността на моето откритие. То е свързано с много дълбоки разсъждения върху сложния живот на пчелите. Пчелните майки са насекоми с много сложна генетическа заложеност. Те са свръхагресивни към себеподобните. В никакъв случай не допускат друга майка или маточници в пчелното семейство. Борбата е жестока до победа, до смърт. Това е, което ни кара да използваме изолационни клетки за маточниците.
От друга страна не трябва да пропускаме, как пчелите се грижат за какавидите в запечатаните маточници. Това също е генетическа заложеност, придобита през милионите години. Да си зададем въпроса какво вършат всичките тези пчели (предимно млади), покривайки денонощно маточниците до излюпване на младите майки. Тези пчели стават много неспокойни на 15, 16 ден и това тяхно поведение остава неразгадано. За мен това тяхно външно обгрижване е в синхрон с оживяващите какавиди, които усещат, че не са извън пчелното семейство. Приемат по някакъв начин шума и биосигналите на пчелите и пчелното семейство и в периода на бурните метаморфозни изменения се запазва спокойния ход на тези промени до излюпването. Обратно липсата на такова обгрижване и биоимпулси ги извежда в стрес, който уврежда най-вече нервната и яйценосната системи.
Ето тук се объркват нещата
В изолационните клетки се предпазват маточниците от разрушаване и това е едната страна но от другата страна, се лишават маточниците от обгрижване и това ги уврежда.
Дълго време си мислех, че това толкова явно поведение на пчелите (обгрижването) не може да бъде незабелязано, но и никъде нищо не срещнах в така богатата пчеларска книжнина. Тази истина ме завладя и реших да направя нов вид клетка, която да запазва маточника, без да го лишава от контакта с пчелите. Тази нова клетка нарекох КОМБИНИРАНА. Направих необходимите клетки и 5 години работих с тях при отлични резултати. Това не е внушение, това е аксиома.
Това до което съм достигнал, наричам откритие. Основание ми дава твърдението на бенедиктинския монах Брат Адам през втората половина на ХІХ век, който споделя, че англосаксонските пчелари са имали разбирането, че за да се отгледат добри пчелни майки, маточниците трябва да се излюпят в пчелните семейства, които са ги отгледали и нищо повече.
Защо е така, коя е
причината?
След дълго проследяване на технологията, която се прилага в лицензираните майкопроизводни пчелини, стигам до определено убеждение:
Това е появата на стрес на какавидите през последните три дни до излюпването. Това за мен бе в границите на аксиома. Аз твърдо настоявам и моля всички в този отрасъл, които се трудят на този фронт да не подценяват това, което предлагам. То бе продукт на съмнение и за мен в продължение на няколко години, но сега съм абсолютно уверен, че това е верният път. Внушенията, които френският пчелар Жил Фер, така настойчиво представяше на цяла Европа относно инкубаторите, нека бъде неговият голям грях. Той трябва да бъде отречен.


Източник: fermera.bg