Всичко за пчеларството.ПЧЕЛИНИ НА ОБЩ ИМОТ СЕ РЕГИСТРИРАТ ОТ ВСЕКИ СОБСТВЕНИК.

 

ВЪПРОС: Аз и брат ми притежаваме в съсобственост наследствен имот, който е неделим. И двамата с брат ми отглеждаме пчели. Брат ми е регистрирал своите

пчелини, а аз не съм. От ветеринарната служба ми казаха, че щом брат ми е регистрирал неговите пчелини на този имот, няма нужда от нова регистрация на мое име.
Трябва ли да регистрирам моите пчелини?
Спас Благоев, с.Богданец, обл.Софийска
ОТГОВОР: Независимо от това, че братът на читателя е регистрирал своите пчелини, читателят също трябва да регистрира неговите пчелини. Това е така, защото съгласно чл. 8, ал. 1 от Закона за пчеларството в кметствата се води регистър на пчелините, включително на пчелните семейства, а не на имотите, върху които са разположени пчелините. В регистъра,  разбира се, има данни и за имотите, но не това е определящо за данните , , които съдържат този вид регистри.
Собствениците на пчелни семейства в 15-дневен срок от тяхното придобиване подават заявление за регистрация до съответното кметство. Читателят сигурно е пропуснал този срок, но това не пречи неговите пчелини да бъдат регистрирани. Срокът е инструктивен. За извършване на регистрацията не се заплаща такса.
Регистрацията обхваща: данни за собственика на пчелните семейства; регистрационен номер на пчелина; адрес на пчелина; брой на отглежданите пчелни семейства; брой на новозакупените,  на продадените, на новосъздадените и на зазимените пчелни семейства. Собственикът заявява за вписване в регистъра промени в горните данни в 15-дневен срок от настъпването им.
Кметствата изпращат информация за регистрираните пчелни семейства в областните дирекции “Земеделие” и Българската агенция по безопасност на храните.

РУБРИКАТА СЕ ВОДИ ОТ АДВОКАТ ВИОЛЕТА АНДРЕЙЧИНА


Източник: fermera.bg