Всичко за пчеларството.Производство на перга.

 

Технология без разрушаване на восъчните пчелни пити

Васил Радойчевски
Поради ценните си полезни свойства пергата е все по-търсен пчелен продукт. Тънкият момент при

нейното производството е извличането от пчелните пити. То може да стане по два начина – без разрушаване и с разрушаване на восъчната пита.
В първия случай извличането на пергата се извършва ръчно със специален инструмент. Подобно приспособление, чешко производство , , може да бъде купено и в България. Ръчното извличане на перга е нископроизводително и е приложимо единствено при добиване на този пчелен продукт за собствени нужди.
Във втория случай технологията предвижда охлаждане на пчелната пита с перга, нейното раздробяване и разделяне на пергата и восъка. Това става със специални агрегати за извличане на перга. Такива се произвеждат в Полша, Литва и Русия. Пчеларите, които бяха на Апимондия’2013 в Киев, имаха възможност да наблюдават демонстрации с литовския агрегат, представен на съпровождащото изложение.
По-голям интерес сред пчеларите предизвика друг продукт – изкуствена пита за производство на перга
Тя бе представена от Националния университет по биоресурси и използване на природата на Украйна. Питата е изработена от силикон. За разлика от естествената пчелна пита, която има средостение и срещу всяка килийка от едната страна има части от три килийки от другата страна, тук средостение липсва и килийките са от край до край, т.е представляват шестоъгълни проходни отвори. Един сектор от питата има 9 колонки с по 13 килийки и 8 колонки с по 14 килийки или общо 229 килийки. Дванадесет такива сектора (три реда, четири колони), съединени по между си, образуват една плодникова даданблатова пита. Следователно в нея има 2748 килийки с двойна дълбочина в сравнение с конвенционалните.
Питата се запълва с цветен прашец, събран с прашецоуловител. Специално приспособление (неговият капацитет е един сектор) с цилиндрични щифтове от неръждаема стомана служи за уплътняване (трамбоване) на цветния прашец в питата. В този режим второто чело на щифта е опряно в пружина. Запълнената с цветен прашец пита се поставя в пчелния кошер, където под въздействие на ферментацията цветния прашец се превръща в перга. След това питата се изважда от кошера. Приспособлението за набиване на цветния прашец се превключва в режим, при който щифтовете стават неподвижни и с тяхна помощ пергата се изважда (избутва) от килийките. Питата е готова за следващо зареждане с цветен прашец.
Благодарение на предложената изкуствена пита за производство на перга имаме достатъчно производителна технология без разрушаване на восъчните пчелни пити.


Източник: fermera.bg