Всичко за пчеларството.Kак се ограничава разпространението на болестта американски гнилец?

Горещините и презатоплянето на пчелното гнездо през лятото способствува за по- бързото развитие на американския гнилец.Най-силното си развитие

достига през втората половина на лятото.
Всички изоставащи в своето развитие през лятото семейства трябва да бъдат основно преглеждани за евентуално гнилцово заболяване.
Разпространението на опустошителната болест в заразения кошер става сравнително бавно.
При разпространение на болестта вземат участие пчеларят и пчелите.Пчеларят я разпространява чрез придаване на иззети пити от гнилцови семейства, посредством използване на необезаразени сандъци и пчеларски инвентар и при подхранване с мед от заразени семейства.
Пчелите от здравите семейства донасят заразата в своето гнездо при кражба.Опасност за разпространяването на американския гнилец са изоставените на достъпни за пчелите места пити , неизмити от мед съдове, непочистени кошерища от умрели семейства.
За да се ликвидира бързо американския гнилец не бива да се изчаква преминаването на болестта в тежка форма и да се разпространи в повечето пчелни семейства от пчелина.
За установяване степента на разпространението на болестта в пчелина се извършва щателен преглед на всички семейства и складовите помещения.


За ликвидиране на американския гнилец се използват следните методи:

 

  • Заразените кошери се изгарят.Ако са нови, се изваряват в 4 % разтвор на сода каустик.
  • Всички заразени материали /пчели, пити, рамки /се изгарят.
  • Оставените годни за употреба части от кошера на унищоженото семейство се оставят в недостъпно за пчелите помещение и се почистват и обезаразяват.
  • Дребният металически инвентар се обезаразява чрез загряване на огън.
  • Работното облекло се обезаразява чрез изваряване.
  • На заразените от американски гнилец пчелини се налага строга карантина.


Източник: fermera.bg