Всичко за пчеларството.Kак се ограничава разпространението на болестта американски гнилец?

Горещините и презатоплянето на пчелното гнездо през лятото способствува за по- бързото развитие на американския гнилец.Най-силното си развитие

достига през втората половина на лятото.
Всички изоставащи в своето развитие през лятото семейства трябва да бъдат основно преглеждани за евентуално гнилцово заболяване.
Разпространението на опустошителната болест в заразения кошер става сравнително бавно.
При разпространение на болестта вземат участие пчеларят и пчелите.Пчеларят я разпространява чрез придаване на иззети пити от гнилцови семейства, посредством използване на необезаразени сандъци и пчеларски инвентар и при подхранване с мед от заразени семейства.
Пчелите от здравите семейства донасят заразата в своето гнездо при кражба.Опасност за разпространяването на американския гнилец са изоставените на достъпни за пчелите места пити, неизмити от мед съдове, непочистени кошерища от умрели семейства.
За да се ликвидира бързо американския гнилец не бива да се изчаква преминаването на болестта в тежка форма и да се разпространи в повечето пчелни семейства от пчелина.
За установяване степента на разпространението на болестта в пчелина се извършва щателен преглед на всички семейства и складовите помещения.


За ликвидиране на американския гнилец се използват следните методи:

 

  • Заразените кошери се изгарят.Ако са нови, се изваряват в 4 % разтвор на сода каустик.
  • Всички заразени материали /пчели, пити, рамки /се изгарят.
  • Оставените годни за употреба части от кошера на унищоженото семейство се оставят в недостъпно за пчелите помещение и се почистват и обезаразяват.
  • Дребният металически инвентар се обезаразява чрез загряване на огън.
  • Работното облекло се обезаразява чрез изваряване.
  • На заразените от американски гнилец пчелини се налага строга карантина.


Източник:fermera.bg