Пчелите имат нужда от вода. В тялото на пчелата, водата е много важна за поддържане на организма в активно състояние през цялата година. Мускулите й съдържат 75- 80% вода, а кръвта- 80%. Освен това пчелите употребяват водата през лятото и за регулиране на температурата във вътрешността на кошера. Обикновено при външна температура от 25- 30 С те регулират температурата в кошера чрез усилена вентилация.
При по- висока температура започват да пренасят повече вода в кошера, която чрез изпаряване охлажда вътрешността му. Ако кошерът е изложен на преките слънчеви лъчи, 90% от летящите пчели отиват да носят вода за охлаждането му, а ако е на сянка, само 50% от пчелите изпълняват тази длъжност. Така се обяснява защо при еднакви условия разположените на сянка семейства дават изобщо повече мед, отколкото в кошерите, оставени на слънце. Най- много вода пчелите употребяват пролетно време за приготвяне на храната, която е необходима за пилото. През това годишно време едно силно пчелно семейство консумира дневно между 200 и 500 г вода. Една пчела може да пренесе за един товар около 40 мг вода, а за да се донесат в кошера 500 г вода, са необходими 12 500 излитания. Като се има обаче пред вид, че през пролетта пчелните семейства отслабват поради суровите зими, а от друга страна, много от тях са заети вътре в гнездото с топлене и хранене на пилото, необходимо е в пчелините да се поставят поилки. Много пчелари подценяват необходимостта от обща поилка с хладка вода близо до пчелина поради това, че пчелите сами търсят и намират вода в природата. Вярно е, че намират вода другаде, но през пролетта, когато имат нужда от повече вода и времето е още непостоянно, много от тях загиват. Има дни, когато над 50% от излезлите за вода пчели не се завръщат в кошера. Установено е също така , че в сушави лета пчелите изминават големи разстояния за вода и много пъти я изконсумират по изморителния път. Тогава те изхвърлят пилото от гнездото и изпиват последните капчици млечице, предназначено за отглеждане на пилото. При подобни обстоятелства водата е по- необходима за пчелите, отколкото медът. Най- известните модели на общи поилки са дървените или ламаринените бурета с кран, от който капе вода.