Всичко за пчеларството.Мановият мед и билките от Странджа ще се отличават с регионална марка.

 

Ръководството на природния парк „Странджа” ще присъжда на фермери и пчелари от областта регионална марка, с която да отличават

планинските продукти, славещи се с високото си качество, пише farmer.bg. Целта е производители на странджански манов мед, култивирани билки и изсушени плодове да осъзнаят ползите от притежаването на регионалната марка „Странджа”. Единственото изискване към фермерите е да изпълняват определени изисквания, за да поддържат високото качество на местните продукти, съобщиха от пресцентъра на природния парк.

Идеята за популяризиране на тази марка се изпълнява съвместно с Изпълнителна агенция по горите и е част от праект за „Устойчиво управление и развитие на природен парк „Странджа”.

В разяснителните семинари са участвали производители от селата Българи , Кондолово, Граматиково и Звездец. Сред тях най-активни са били пчеларите, които живо са се интересували от процедурата по присъждането на регионалната марка „Странджа” върху етикетите на техните опаковки.

Целта на информационна кампания, свързана с присъждането на Регионална марка „Странджа” е ангажираност и стимулиране на местното население на ПП „Странджа”, производители на продукти по щадящ природата начин – създаване на благоприятна среда за развитие на малкия и микро- земеделски производител на хранителни продукти по щадящ природата начин.

Чрез развиване и утвърждаване на регионалната марка „Странджа“   дирекцията на едноименният парк възнамерява да създаде условия за допълнителна привлекателност за туристите и посетителите на планината. Въвеждане на сертификационната практика ще гарантира и ще повиши  качеството и безопасността на местни хранителни продукти, предлагани на територията на парка.

По време на информационната кампания участниците в срещите се обединиха около становището, че регионалната марка „Странджа”  е  една добра практика, която ще допринесе за увеличаване на предпоставките за развитие на пярк „Странджа” като район с производство на висококачествени сертифицирани храни чрез използването на местен капацитет с местни ресурси и продукти.