Полезна информация за Вашите пчели.Хранене на пчелите.

В какво съотношение трябва да се разреди захарта с вода при хранене на пчелите?

Някои научноизследователски институти по пчеларство препоръчват запасите от пчелна храна за зимата да се допълват със захарен сироп в съотношение 3 : 2 (3 кг. захар на 2 л вода). По-гъсти разтвори не се предпочитат, тъй като храната в питите може да кристализира.

Може ли за храна на пчелите да се използва замър­сена или непречистена захар?

Установено е, че захарта, замърсена с пясък, прах, глина и други примеси, е безвредна за пчелите. Прегоряла захар, залята с вода, не трябва да се използва, както и захар, примесена със сол или боракс, тъй като предизвиква отравяне на пчелите.

Пълноценна храна ли е захарният мед?

Захарният мед се получава след преработване на захар­ния сироп, който пчелите складират в килийките. По съдържание на въглехидрати и активни вещества той е също така ценен, както и нектарният. В него обаче има значително по-малко количество минерални вещества. До каква степен този фактор влияе неблагоприятно върху пчелното семейство все още не е изяснено.

С какво може да се обясни благоприятното влия­ние на пролетното подхранване върху развитието на пчелните семейства, ако към захарния сироп се добави смляна зелена чушка?

Съветският учен проф. Токин и други изследователи са доказали, че висшите растения произвеждат фитонциди — вещества, които по свойства са много подобни на антибиотиците, фитонцидите се срещат в растител­ните сокове, нектара, цветния прашец, прополиса и ете­ричните масла. Благоприятното действие, което оказ­ва зелената чушка (добавена към захарния сироп) върху развитието на пчелното семейство, може да се обясни с факта, че тя съдържа фитонциди. Това действие обаче все още не е изцяло проучено.

Как влияе добавянето на лимонена киселина към храната на пчелите през периода на зимното им подхранване?

Според данни на Изследователския институт по пче­ларство на Русия, добавянето на лимонена киселина към пчелната храна подобрява зимуването на пчелите. Най-добри резултати са получени при добавяне на 0,3 г лимонена киселина на 1 кг захар. Киселината се прибавя към охладения разтвор непосредствено преди използването му.

Как се приготвя захарно-медено тесто?

В, съд се изсипват 6 кг пудра (или кристална) захар и 1 кг течен мед. Сместа се разбърква, докато се получи хомогенна маса, която не лепне по ръката, не се раздробява и може да се реже с нож така, че по него да не остава следа. Захарно-меденото тесто може да се съхранява (неограничено време, но трябва да се пази от мравки.

С каква храна и кога трябва да се подхранват пчелите?

Пчелите трябва да се подхранват в следните случаи: а) през пролетта — преди изразходване на собствените им резерви; б) през юли и август след центрофугирането на меда; в) през периода на паша, но в промежду­тъците от време, когато пчелите не събират цветен прашец и нектар. По време на пролетното подхранван пчелите не трябва да се хранят със суха захар. Тя може да се използва само през периода, когато те временно не събират прашец (през юли) и когато старите летящи пчели вече не са активни и трябва да се отстранят от кошера. Най-добре е подхранване­то да става със захарно-медено или захарно-дрождено тесто при едновременно хранене със захарен сироп в съотношение 1 : 1.

Как се приготвя захарно-дрождено тесто?

За приготвянето на захарно-дрождено тесто са необходими 4 кг пудра захар и 0,5 кг сухи дрожди. В съд се изсипва 1 кг пудра захар, в нея — раздробените дрожди и сместа се разбърква. След като се втечни (за около 10 мин), се добавя още 1 кг пудра захар и отново се разбърква. Когато сместа стане рядка, се прибавя третият килограм захар, разбърква се и се изсипва останалата захар. След окончателното размесване захарно-дрожденото тесто е готово и на следващия ден може да се използва подхранване на пчелите. Тестото не втасва и ако държи на сухо място, може да се съхранява продължи­телно време. В хладно сухо помещение се втвърдява, но след нагряване на слънце омеква. Тъй като съдържа голя­мо количество белтъци, захарно-дрожденото тесто под­държа развитието на пилото и когато в природата ня­ма достатъчно цветен прашец.

Какво предизвиква помътняваме на захарните раз­твори и как може това да се предотврати?

Според някои изследователи помътняването на захар­ния разтвор се предизвиква от бактерията Leucotonostoc mesenteroides, която образува млечна киселина. Помът­няват дори и сиропите с концентрация, по-висока от 1 : 1. Не е известно как спорите на тази бактерия попа­дат в храната, но те могат да се открият и в слюнка на човек (ако в захарен разтвор попадне такава слюнка, той помътнява). Помътняването може да се избегне по следните начини: 1) поддържане на чистота при ра­бота; 2) използване на захарни разтвори с голяма кон­центрация (1 : 1); 3) дозиране на храната в зависимост от силата на пчелното семейство; 4) подкиселяване на захарния разтвор с 1 промил1 лимонена киселина.

На какво се дължи образуването на утайки в захар­ния сироп при продължителното му съхраняване

и как може това да се предотврати?

При продължително съхраняване в гъстия захарен сироп може да се образуват утайки, в резултат на което той се превръща в пихтиеста прозрачна маса (при помътняване разтворът придобива млечен оттенък). Този процес се предизвиква от смесена ин­фекция от коки, пръчковидни бактерии и низши гъби. Такава пчелна храна вече няма вкус на захарен сироп и не бива да се използва. За да се предотврати образуването на утайки, към сиропа трябва да се добави 1 таблетка хинозол на 5 кг захар и 5 кг вода или 1 г лимонена киселина на 1 кг захар и 1 л вода.

Каква е разликата между постепенното и еднократното подхранване на пчелните семейства през есента?

Опитно е установено, че между пчелни семейства, подхранвани постепенно с малки дози захарен сироп, и пчелни семейства, подхранени еднократно с голяма доза сироп в получения мед не са установени различия в съдържа­нието на вода, диастаза и захароза, като се изключи това, че в първия случай питите с пило са по-големи.

Какво представлява захарозата?

Захарозата се получава от захарна тръстика или от захарно цвекло. Представлява дизахарид, който при загряване с киселина или под въздействието на фермента инвертаза се разпада на глюкоза и фруктоза. В различните видове нектарен мед средното съдържание на захарозата е 1,3%. а в мановия — около 3,9%. По-голямото съдържание на захароза в меда показва, че той е получен чрез обилно подхранване на пчелите със захар.

Какво е известно за подхранването на пчелите чрез просмукване на захарния разтвор през цедка?

Същността на този вид хранене на пчелите се състои в заливането на кристална захар с равен обем вода. Съдът със захарта и водата се затваря с капак, в средата на който е монтирана гъста цедка с диаметър 6—8 см. След това се обръща с дъното нагоре и се поставя в празния магазин над рамките с пило. В резултат на просмукването на водата захарта се разтваря в нея, в съотношение 1 : 1 и пчелите смучат получения сироп през цедката. Преимуществото на този начин е, че преди подхранването не е необходимо захарта да се разтваря. В практиката обаче е установено, че той има редица недостатъци: за просмукването на разтвора се налага предварителна подготовка, така че в съда да не остава неразтворена захар; такава хранилка изисква много свободно място, както за поставянето й в изпразнения магазин, така и за съхраняването й след подхранването на пчелите; при запушване на цедката разтворът не може да се използва; освен това цедката е от стоманен тел и след време започва да корозира; съдът се деформира дори и при леки удари; хранилката не може да се използва при подвижно пчеларство: при повторно напълване на съ­да пчеларят влиза в пряк контакт с пчелите. По тези причини храненето с просмукване на захарния сироп ве­че почти не се използва.

Какви са последиците от подхранването на пчели­те със суха захар?

Чрез лабораторни опити е установено че подхранване­то на пчелите със суха захар води до бързото им изтоща­ване. Пчели, подхранвани със суха захар и вода, са живели 28 дни, а получавалите захарен сироп — 2 пъти повече (при еднакви условия). Поради това не се препоръчва подхранване със суха захар.

пчели , хранене
Още за пчелите: