Всичко за пчеларството.

Как се постига желаната вентилация и се избягва течението в кошера през зимата?

Вентилацията и въглеродния двуокис в кошера през зимата са от изключително значение за успешното зимуване на пчелите. Когато

вентилацията в кошера е незначителна или липсва, пчелите зимуват при затормозяваща среда .Те изразходват по-голямо количество мед и полагат неимоверни усилия, за да отстранят влагата и застоялия в кошера въглероден двуокис поради лошата вентилация. По този начин пчелите се износват преждевременно, стават неустойчиви на болести и заболяват от незаметоза. В конкретния случай говорим за вентилация на дъното на кошера , а не за вентилация в гнездото, прерастваща в течение. Под вентилация  се разбира проветряване и то на дъното на кошера. А под течение следва да се има предвид свободното движение на въздуха от входа на кошера през пчелното гнездо към изхода над него.
Как постигам желаната вентилация и избягвам течението в кошера през зимата?
Зазимявам пчелните семейства на два корпуса и дълбоко дъно. Плътната дънна преграда е на долно положение с отворено замрежено прозорче, намиращо се срещу прелката/от задната страна на кошера/. Влизащият въздух в кошера през прелката поради създаденото течение на дъното чрез отвореното прозорче срещу нея способствува за по-лесно отделяне на падналия като по-тежък от въздуха въглероден двуокис на дъното извън кошера. Течение чрез свободно преминаване на въздух през пчелното гнездо не се създава, тъй като вторият корпус е с херметически таван /велпапе, обвито с найлон с покривна табла върху него/.