Всичко за пчеларството.Проблемна ли беше 2014 г?.

Петко Симеонов, председател на Сдружението за биологичнопчеларство сподели пред „Пчела и кошер”:


Успешното изпълнение на един проект започва още с

подготовката му, като основен проблем е най-вече предварителното осигуряването на необходимия финансов ресурс, за да се гарантира успешното изпълнение на всички заложени дейности. Реализирането на проект по мярка А е изключително сложна задача, защото по Програмата няма предвидена възможност за авансово плащане. Всички разходи се поемат от бенефициента, дейностите се изпълняват и след това се чака за възстановяване на средствата.
Друг проблем, който срещнахме, беше изискването за одобрение от страна на 8 пчеларски организации, които да подкрепят нашето проектно предложение.

Постигането на такова одобрение беше почти непосилна задача. Трябваше да отговорим на различни изисквания, като не отстъпваме от нашите виждания. В крайна сметка се справихме и подадохме проекта в последния ден на приема.
Проектът „Силата на пчелния мед” беше на стойност малко под 150 000 лева, какъвто беше лимитът за бюджет по Мярка А за 2014 година.

Реализирахме го в рамките на 5 месеца. Краткият период за изпълнение беше основната причина да се спрем на информационна кампания, реализирана чрез събития в няколко града на България – София, Пловдив, Велико Търново, Бургас , Варна и Елена. Извън бюджета на проекта, участвахме и в традиционния „Узана поляна фест“ със специално разработения за кампанията щанд и с информационни материали. Избрахме дейности, които можехме да подготвим много бързо и да реализираме още по-бързо. Раздавахме информационни материали, бурканчета с мед, подаръци и много усмивки. Тук е мястото да споделя, че въпреки дъждовното лято, нямахме нито едно провалено събитие заради лоши метеорологични условия.


В края на кампанията отчетохме, че нашите послания са стигнали директно до над 8 000 семейства в България, като повече от половината от тях попадат във възрастовата група 18-40 години. Отделно чрез интернет и радио рекламите ни, посланията на кампанията са стигнали до над 350 000 потребители в страната. По мои наблюдения най-много хора минаха през щанда ни във Варна, а най-много материали, а и най-много бурканчета мед бяха раздадени в рамките на един ден на откриващото събитие на кампанията в гр. София.


Ще се радваме на всякакъв вид предложения, идващи от отделни пчелари или пчеларски сдружения. С удоволствие ще ги обсъдим с тях и ще споделим опита си в популяризирането на пчелните продукти.


Източник:fermera.bg