Полезна информация за Вашите пчели.

Пчелите и ние

Ванкувър, Британска Колумбия – пчелните семейства по целия свят измират и всяка година, кошерите намаляват с около една трета. За пчелите и растенията, които те опрашват –

както и за пчеларите, земеделските стопани, любителите на мед и всеки, който цени тези прекрасни социални насекоми – това е катастрофа.

Но в разгара на кризата, колапсът на пчелните семейства има на какво да ни научи – за това, как хората могат да избегнат подобна съдба, предизвикана от все по-тежки екологични сътресения, които подлагат на изпитания съвременното общество.

Спадът в пчелните популации е особено обезпокояващ, защото причината за това не е една, а хиляди по-малки. Основните акценти включват увеличеното влияние на пестицидите, които се прилагат в земеделските области, както и използването на пестициди директно в кошерите за борба с акари, гъбични, бактериални и вирусни болести и вредители; хранителен дефицит, причинен от огромни площи, засадени с една култура, където липсва разнообразие от цъфтящи растения.

Същността на въпроса, обаче, не е в обема на проблемите, а във взаимодействията между тях. Тук откриваме същността на урока от пчелите, който сме пренебрегвали на свой риск: концепцията за взаимодействие, където едно плюс едно е равно на три, или четири, или повече. Една типична пчелна колония съдържа остатъци от над 120 пестицида. Всеки един от тях, сам по себе си е в лека доза. Но заедно, образуват токсична супа от химикали, взаимодействието между които може значително да намали ефективността на имунната система на пчелите, като ги направи по-податливи на заболявания.

Тези открития ни предоставят най-сложните данни за всички видове, относно взаимодействието между пестицидите, както и между пестициди и болести. Единственият човешки еквивалент са изследванията за фармацевтичните взаимодействия, където предписани по рецепта лекарства дават вредни или фатални странични ефекти, когато се използват заедно, особено при пациенти, при които заболяванията са компрометирани. Пестицидите имат мощни медицински въздействия, като тези на лекарствата, но ние не знаем нищо за тяхното комплексно влияние върху здравето ни, или взаимодействието им с човешките болести.

Нарастващата смъртност сред пчелите трябва да ни предупреди, че нашето собствено благополучие може да бъде застрашено по същия начин. Медоноснитепчели са забележително устойчив вид, съществувал в продължение на 40 милиона години, и широко разпространената смъртност сред толкова много колонии представлява ясно послание: трябва да настояваме, нашите контролни органи да изискват проучвания, за това как излагането на ниски дози комбинирани препарати може да повлияе на човешкото здраве, преди тези съединения да бъдат одобрени.

Пчелите също ни дават ключ към това, как можем да изградим по-голямо сътрудничество с екосистемите и услугите, които те ни предоставят. Освен медоносните пчели, има хиляди видове диви пчели, които биха могли да извършват опрашването, необходимо за селското стопанство. Дивитепчели не се отглеждат от пчелари, но също са застрашени от фактори, подобни на тези, засягащи медоносните пчели: използване на пестициди, унищожаване на местата за гнездене от прекалено интензивното земеделие, липсата на разнообразие от нектар и цветен прашец, в резултат на използваните високоефективни препарати за унищожаване на плевели, които наред с тях, погубват и растенията , , от които зависи и изхранването на пчелите.

Многообразието от диви растения означава по-здрави и разнообразни пчелни популации, които ще се отправят многобройни и активни към съседните полета с посеви. В действителност,земеделски производители, които засаждат изцяло земята си и печелят от това примерно 27 000 USD, могат да имат печалба около 65 000 USD от парцел с подобен размер, ако оставят една трета от него незасята, където пчелите да гнездят и да се хранят.

Тази логика е срещу конвенционалната мъдрост, че полетата, както и пчелите могат да бъдат еднакво микро-управлявани. Настоящите предизвикателства, пред които са изправени управляваните медоносни и диви пчели, ни напомнят, че ние можем да управляваме твърде много. Прекомерното култивиране, използването на химикали и унищожаването на местообитанията, в крайна сметка ще унищожат организмите, които могат да бъдат наши партньори.

И това прозрение отива отвъд чисто аграрната икономика. В спада на броя на пчелите има урок, за това, как да се отговори на най-основните предизвикателства, пред които е изправено съвременното човешко общество. Най-добре можем да удовлетворим собствените си нужди, ако поддържаме баланс с природата – баланс, който е важен за нашето здраве и благополучие, както и това на пчелите.

Източник: http://www.moraybeedinosaurs.co.uk
Още за пчелите: