Къде са търтеевите сборища?

Любопитни проучвания за местата на които летят пчелните майки за оплождане

Отдавна е установено, че пчелните майки се оплождат от търтеите по враме на па полет на значителни

разстояния от собствения кошер. По време на брачния период мъжките индивиди се събират на определениместа, наречени търтееви сборища, където очакват да пристигнат неоплодените пчелни майки. Способността на майките, но също и на търтеите, да намират тези особени места е генетично заложена в наследствеността на медоносната пчела. Много интересен факте това, че местата остават постоянни всяка година.
С какво можем да свържем тези факти. Защо не се променя мястото на търтеевото сборище? Как на следващата година новоизлюпените половозрели търтеи и неплодните млади майки намират това място? Все въпроси, които от години вълнуват изследователите на пчелните семейства.
Опитахме да намерим сборище на търтеи и да определим негови характеристики. Коректно е да се каже, че и други специалисти са правили подобни опити. Но докато досегашните опити са правени около пчелините, ние направихме изследванията си  в места, където има устойчив търтеев фон, поддържан от пчели в диво състояние (живеещи в естествени условия).
Работата проведохме в резервата „Шулган – Таш”. Характерна за този регион е тъмната горска пчела – „бурзянска бортевая” (Apis mellifera mellifera), уникална с това, че повечето семейства живеят в дънери (бортевое пчеларство). Това е и голямото отличие от днешните наши пчели – няма струпване на много пчелни семейства на малки площи.
Пчелните семейства в дънерите са разхвърляни на огромни горски площи, поради което априори ние считаме, че се създава устойчив търтеев фон на територията на резервата!
За изпълнение на поставената задача поставяме в клетка неоплодена 8-дневна млада майка и я издигаме с помощта на прът на около 10 м височина над земята, но сравнително далеч от околните дървета. Височината на гората в този район достига до 30 – 35 м. Опитите правихме от 16 до 23 юли 2013 г, като всеки ден правихме и видеозапис от 14 до 19 часа. През тези осем дни премествахме плавно поставката с клетката на разстояние 50-60 м, така че обходихме цялата открита площ (поляна с диаметър около 300 – 330 м. Според нас търтеите трябваше да се събират над поляната, но и поставянето на клетката над дърветата в гората беше изключително трудно. Затова опитите провеждахме само върху поляната, като смятахме, че над нея със сигурност ще има поне едно търтеево сборище. По някои данни търтеевото сборище обхваща площ с радиус от 50 до 200 метра.
На каква височина трябва да бъде неоплодената майка, така че да привлича търтеите?
Този въпрос изисква уточнение. Според Рутнер във въздушното пространство съществуват две зони – на височина от 1-8 м над земята летят работните пчели, а над 10 м летят майките и търтеите, което значително облекчава тяхното търсене и намиране в пространството. Според друг автор (Л. Хериг) търтеите предпочитат да летят на височина 15-25 м, но могат да се издигат и над 35 м (тези изследвания са правени в равнинна местност).
Въз основа на горните разсъждения половозрялата неоплодена майка трябва да привлича търтеите на височина около 10 м, т.е. нашата клетка, поставена на около 10 м трябва да свърши работа. Освен всичко бработихме поляната с феромонни препарати апирой.
Въпреки това, по направените видеозаписи нито един търтей не посети майката!
Опитът стана интересен и за местните пчелари, практикуващи бортевое пчеларство. По техни сведения главен враг на търтеите е ястребът осоед (pernis apivorus).
Тази хищна птица е нещо обикновено за резерватите, но обича да консумира и пчели. По описанието на пчеларите, този осоед се държи на височина около 50 м и когато се храни с търтеи облита в радиус до 20 м. От сборището на търтеи този ястреб не отлита в периода от 15 до 19 часа. През този период за съжаление на пчеларите, те наблюдават само как осоедът се храни с търтеите им (забранен е ловът на тази птица в резервата). Второто нещо, което научихме от пчеларите е че търтеевите сборища не винаги съвпадат с поляните в горския масив. Настина с това мнение е трудно да не се съгласим, защото поляните в този горски масив са не повече от 1,8%.
Особеностите на обиталищата на местната пчела косвено потвърждават наблюденията на пчеларите – излитащите от дънерите пчели се насочват вертикално нагоре и излизат над гората. Така, ако вземем за основни наблюденията на Рутнер, може да се предположи, че в горската местност на височина от 36-43 м (или всъщност на височина от 1 до 8 метра над короните на дърветата) летят работните пчели, а над 45 м търтеите и майките. Това става напълно лъгично и съвпадащо с наблюденията на пчеларите.
Ето защо, поставената от нас клетка с неоплодена майка на височина от 10 м не привлече търтеите!


ИЗВОД
В гората търтеевите сборища са на височина около 50 м и то предимно в гористата част, над дърветата. Това е особеност, която изисква по-добри технически решения , които ще приложим в следващите изследвания.


Източник: fermera.bg