Всичко за пчеларството.


Вероятно

мнозинството от българските пчелари не подозират и не могат да приемат нито наяве, нито на сън, че някога българските дворове могат да осъмнат без кошери. Наистина е трудно за помисляне за такава зловеща картина от всеки здрав разум, но у нас вече “висши” чиновници проправят път за подобно пъклено дело зад гърба на пчеларите.
За добре информираните български пчелари не е тайна, че от години у нас се води една явна и задкулисна война за изселване на пчелите от българските дворове. Поради политически и икономически дивотии прогонихме и продължаваме да прогонваме хората от селата, а сега идва ред и на пчелите. Спомням си от моето детство, че почти във всеки двор на родното ми село имаше по няколко “гугли” (тръвни кошери). И хората, и пчелите, и останалите многобройни животни във всеки двор живееха в пълна хармония.
А сега изведнъж някакви шизофренични воеве: пчелите ни пречат, пчелите са опасни, пчелите са вредни и пр. и пр. Защо? Наистина трудно намирам разумен отговор. Но при всички случаи пчелите нямат вина. (Така, както са нямали вина и при хармоничното общуване с човека и останалия животински свят през вековете.) Вероятно една от причините е съседска завист, друга може да бъде от хиперболизирана опасност от нападение на пчели, трета пък може да идва от съседите, които имат много крави, овци или кози и неприятните миризми биха могли понякога да подразнят пчелите-чистофайнички. (А какво да кажат пчеларите, които са принудени да търпят вонята, особено лятно време, от купищата оборска тор по съседските дворове!?)
Открай време пчеларите у нас са разполагали кошерите си и в дворовете, и на полето и на горските поляни, на бреговете на реките. Това е бил личен избор на всеки, породен от разбиранията му за по-добро пчеларство. Но в последните 25 години, поради създалата се криминогенна обстановка, много пчелари бяха принудени да си приберат кошерите в дворовете или специално да закупят селски къщи или места край градовете, за да ги устроят специално за пчелини (естествено, с влагане на не малко пари, труд и време).
Както е било и преди, така и сега много пчелари (убедени, че населените места не са най-доброто решение за ефективно пчеларство) биха искали да настанят пчелините си в най-добрите райони за медоносна паша, но такава криминогенна обстановка никога не е имала у нас. Добре, да предположим, че някои “висши” чиновници наложат абсурда всички кошери да бъдат изнесени извън населените места, то тогава някой ще поеме ли отговорността всеки откраднат кошер , нанасени щети на пчелина, тревоги, губене на време и пропуснати ползи да бъдат безапелационно 100% заплащани от държавата?...
Пчелите задължително извън населените места!!!?? Това наистина звучи абсудно и затова “висшите” държавни чиновници не трябва дори да си го помислят, че може да стане в нашето цивилизовано време.

ОЩЕ ПО ТЕМАТА
ЗА ПЧЕЛИНИТЕ В НАСЕЛЕНИ МЕСТА

Управителният съвет на сдружение „Съюз на българските пчелари” в свое заседание на 08.11.2014 г., взе решение да се обърне към министъра на земеделието и храните и омбудсмана в България със становище против промени в Закона за пчеларството, насочени към ограничаване на броя  на пчеланите семейства, отглеждани в УПИ, или към изнасяне на пчелините от населените места. СБП предлага да не се прави промяна в Закона за пчеларството със записване на брой пчелни семейства, отглеждани в УПИ.
И ОЩЕ:
Председателите на Съюза на българските пчелари инж. Михаил Михайлов и на Националната браншова организация „Български пчеларски съюз” Ганчо Ганев, са провели разговор с омбудсмана на републиката Константин Пенчев относно възможността за изнасяне на пчелните семейства извън населените места. Постигната е взаимна договореност за толерантно отношение към настанените пчелини и за търсене на консенсусно дългосрочно решение, полезно за пчеларите и техните съседи.


Източник: fermera.bg