Всичко за пчеларството.


Вероятно

мнозинството от българските пчелари не подозират и не могат да приемат нито наяве, нито на сън, че някога българските дворове могат да осъмнат без кошери. Наистина е трудно за помисляне за такава зловеща картина от всеки здрав разум, но у нас вече “висши” чиновници проправят път за подобно пъклено дело зад гърба на пчеларите.
За добре информираните български пчелари не е тайна, че от години у нас се води една явна и задкулисна война за изселване на пчелите от българските дворове. Поради политически и икономически дивотии прогонихме и продължаваме да прогонваме хората от селата, а сега идва ред и на пчелите. Спомням си от моето детство, че почти във всеки двор на родното ми село имаше по няколко “гугли” (тръвни кошери). И хората, и пчелите, и останалите многобройни животни във всеки двор живееха в пълна хармония.
А сега изведнъж някакви шизофренични воеве: пчелите ни пречат, пчелите са опасни, пчелите са вредни и пр. и пр. Защо? Наистина трудно намирам разумен отговор. Но при всички случаи пчелите нямат вина. (Така, както са нямали вина и при хармоничното общуване с човека и останалия животински свят през вековете.) Вероятно една от причините е съседска завист, друга може да бъде от хиперболизирана опасност от нападение на пчели, трета пък може да идва от съседите, които имат много крави, овци или кози и неприятните миризми биха могли понякога да подразнят пчелите-чистофайнички. (А какво да кажат пчеларите, които са принудени да търпят вонята, особено лятно време, от купищата оборска тор по съседските дворове!?)
Открай време пчеларите у нас са разполагали кошерите си и в дворовете, и на полето и на горските поляни, на бреговете на реките. Това е бил личен избор на всеки, породен от разбиранията му за по-добро пчеларство. Но в последните 25 години, поради създалата се криминогенна обстановка, много пчелари бяха принудени да си приберат кошерите в дворовете или специално да закупят селски къщи или места край градовете, за да ги устроят специално за пчелини (естествено, с влагане на не малко пари, труд и време).
Както е било и преди, така и сега много пчелари (убедени, че населените места не са най-доброто решение за ефективно пчеларство) биха искали да настанят пчелините си в най-добрите райони за медоносна паша , но такава криминогенна обстановка никога не е имала у нас. Добре, да предположим, че някои “висши” чиновници наложат абсурда всички кошери да бъдат изнесени извън населените места, то тогава някой ще поеме ли отговорността всеки откраднат кошер, нанасени щети на пчелина, тревоги, губене на време и пропуснати ползи да бъдат безапелационно 100% заплащани от държавата?...
Пчелите задължително извън населените места!!!?? Това наистина звучи абсудно и затова “висшите” държавни чиновници не трябва дори да си го помислят, че може да стане в нашето цивилизовано време.

ОЩЕ ПО ТЕМАТА
ЗА ПЧЕЛИНИТЕ В НАСЕЛЕНИ МЕСТА

Управителният съвет на сдружение „Съюз на българските пчелари” в свое заседание на 08.11.2014 г., взе решение да се обърне към министъра на земеделието и храните и омбудсмана в България със становище против промени в Закона за пчеларството, насочени към ограничаване на броя  на пчеланите семейства, отглеждани в УПИ, или към изнасяне на пчелините от населените места. СБП предлага да не се прави промяна в Закона за пчеларството със записване на брой пчелни семейства, отглеждани в УПИ.
И ОЩЕ:
Председателите на Съюза на българските пчелари инж. Михаил Михайлов и на Националната браншова организация „Български пчеларски съюз” Ганчо Ганев, са провели разговор с омбудсмана на републиката Константин Пенчев относно възможността за изнасяне на пчелните семейства извън населените места. Постигната е взаимна договореност за толерантно отношение към настанените пчелини и за търсене на консенсусно дългосрочно решение, полезно за пчеларите и техните съседи.


Източник: fermera.bg