Полезна информация за Вашите пчели.Учредително събрание на Обединен български пчеларски съюз.

 

Днес,14.12.2014 г. от 10:30 часа в Киносалона на Министерството на земеделието и храните в София се състоя Учредително събрание на Обединен

български пчеларски съюз (ОБПС), в което от Радио-района на Българския североизток участваха председателят на Общинско пчеларско дружество – гр.Търговище г-жа Елена Стоилова, както и обл.председател на Сдружение „Съюз на българските пчелари“-Шумен г-жа Даниела Челебиева, зам.председател на Общинско пчеларско дружество „Свещеник Иван Дочев 1904″ – гр.Шумен и председателят на Общинско пчеларско дружество Никола Козлево г-н Георги Тодоров. Преди около една година председателите на 7 национални пчеларски организации – Национална научна асоциация по пчеларство(ННАП), Национална разжъдна асоциация по пчеларство(НРАП), Национална асоциация на пчеларите професионалисти(НАПП),Национална браншова организация“Български пчеларски съюз“ (НБО“БПС“), „Български пчеларски съюз 1899″(„БПС 1899″) , Сдружение за биологично пчеларство (СБП) и Сдружение“Съюз на българските пчелари“ (ССБП) подписаха споразумителен протокол за обединение, към който допълнително се присъедини и Националния съюз на жените пчеларки“(НСЖП). Единствено Национален браншови пчеларски съюз (НБПС) не подкрепи инициативата. По време на Международното изложение по пчеларство, проведено в гр.Плевен през м.февруари тази година, се състоя събрание с участие и на областните и общински председатели в страната, на което бе избрана работна група за подготовка на учредително събрание за обединение на всички национални пчеларски организации. Председателите на НБО“БПС“ г-н Ганчо Ганев и на НРАП доц.Пламен Петров напуснаха събранието преди края му, впоследствие се отказаха от идеята за обединение. Работната група е провела 6 заседания през годината. На последното е избран инициативен комитет, който подготвя документите и свиква учредителното събрание, на което днес присъстваха 34 на брой делегати от цялата страна. От националните организации участваха представители на ННАП, НАПП, ССБП и Областен пчеларски съюз – Плевен, които са членове на НБО“БПС“. За председател на новата организация единодушно бе избран председателят на ССБП инж.Михаил Михайлов, в УС бяха избрани председателят на ННАП проф.Георги Цанков, председателят на НАПП г-н Младен Котларски – гл.редактор на в-к“Пчели“ , областният председател на ОПС-Плевен доц.Юлиян Станчев, обл.председатели на: Благоевград г-жа Венета Ифандиева, Варна г-н Атанас Каракашев, Кюстендил г-н Тихомир Стоицов, Пазарджик г-н Ангел Благов, Перник г-жа Стоилка Манолова, Търговище г-жа Елена Стоилова, Шумен г-жа Даниела Челебиева, общ.председатели на: Горна Оряховица г-н Стоян Стоянов и Троян г-н Петър Цанов, представителят на Столичен браншови пчеларски съюз г-н Людмил Савов и на обл.координатор на ССБП за Добрич г-н Янко Янков. В КС бяха избрани г-н Иван Стайков от ОПД гр.Костенец, г-н Цано Златов от ССБП и Радостина Атанасова от гр.Габрово. Обединен български пчеларски съюз е отворен за нови членове – национални, областни, общински пчеларски организации и пчеларски дружества от цялата страна. Тенденцията е ССБП да се влее със своите структури в ОБПС. Мандатът на ръководството е 1 година. Печатен орган на организацията става в-к“Пчели“.
Сред главните задачи на новия съюз са обединение на пчеларите в България за решаване на проблемите им на местно, национално и на ниво ЕС, участие в изготвяне на национални програми за развитие на пчеларството, продължаване на мораториума срещу ГМО, мораториума срещу неоникотиноидните пестициди, възстановяване на Опитната станция по пчеларство или създаване на нова и др.
ОБПС се обявява против изнасяне на пчелините от населените места или ограничаване броя на отглежданите пчелни семейства в урегулираните поземлени имоти, както и срещу приетите тази година промени в Закона за пчеларството без публично обсъждане, допускащи използване на антибиотици и сулфонамиди в майкоразвъдните стопанства. Пчеларите са готови да отстояват своите права за достойно заплащане на труда, а също и да защитават пчелите от отравяне или унищожение – със всички, допустими от законодателството в България, средства. Същевременно, всички са обнадеждени от създаване на Работна група по пчеларство към Европейския парламент с председател българския евродепутат г-жа Мария Габриел, за което я поздравяват.
На 16.12.2014 г.Даниела Челебиева е поканена да участва в Учредително събрание на Общинско пчеларско дружество към ССБП в гр.Дулово, Силистренско.

Даниела Челебиева


Още за пчелите: