Полезна информация за Вашите пчели. Пчелите “изневереват” на цветовете си, когато опрашителите намалеят. Резултатите показват, че „глобалната тенденция за намаляване на опрашителите би могла да има много по-голямо въздействие върху

цъфтящите растения и храните, отколкото преди това се предполагаше”, казва екологът Бери Броси.

Ново проучване установи, че ако се премахне само един видпчели от дадена екосистема, последиците ще са бързи и ясни: техните любими цветове ще произвеждат значително по-малкосемена.

Изследването е било фокусирано върху взаимодействието между земнитепчели и дивото растение ралица (Delphinium consolida) в Скалистите планини, Колорадо. Резултатите показват как намалената конкуренция между опрашителите, нарушава специализацията сред останалитепчели в системата, което води до по-малко успешно размножаване на растенията.

Учените открили, че тези дивицветя произвеждат една трета по-малкосемена при отсъствието само на един вид пчели. Това е тревожно, и показва, че в световен мащаб, спадът на опрашители би могъл да има много по-голямо въздействие върху цъфтящите растения и хранителните култури, отколкото се е предполагало до сега.

Проучването е финансирано от Националната научна фондация (NSF), в съавторство с еколога Хедър Бригс от Университета в Калифорния, Санта Круз.

Около 90% от растенията се нуждаят отживотни, предимно насекоми, за пренасяне на цветен прашец между тях, така че да могат да се опрашват и възпроизвеждат. Пчелите са несъмнено най-важните опрашители в световен мащаб и са еволюирали съвместно с флоралните ресурси, от които се нуждаят за хранене.

През последното десетилетие, обаче, учените са отчели драматичен спад в популациите на някои пчелни видове, поставяйки началото на изследвания за потенциалните последици от този спад.

Някои проучвания показват, че растенията могат да понесат загубата на повечето опрашителни видове в една екосистема, докато останалите опрашители поемат щафетата. Тези резултати, обаче, се основават на теоретично компютърно моделиране.

Броси и Бригс били любопитни дали тази теоретична устойчивост ще издържи в сценарий от реалния живот. Техният екип провежда полеви експерименти, за да установи как премахването на отделни видове опрашители ще се отрази на взаимоотношенията опрашители-растения.

„Повечето опрашители посещават редица растителни видове през живота си, но често, за кратки периоди от време, те показват това, което ние наричаме „флорална вярност””, обяснява Броси. „Обикновено те се фокусират върху едно растение по време на цъфтежа му, няколко седмици по-късно, преминават към следващ вид, който започва да цъфти. Може би си мислите за това като за серийна моногамност”.

Флоралната вярност е определено от полза за растенията, тъй като посещението на опрашителите ще доведе до възпроизводството на растителния вид. „Ако пчелите са хаотични и посещават повече от един вид растения по време на медосборния сезон, те ще са много по-малко ефективни като опрашители”, казва Бригс.

В проучването са включени парцели с дивицветя, с обща площ 20 кв. м. Някои от тях били поставени в контролно състояние с естествени условия, а други били манипулирани, като земнипчели от само един вид били отстранени с помощта на мрежи. „Буквално следвахме пчелите, докато събират прашец”, казва Бригс, описвайки как са наблюдавали поведението на насекомите. „Това е голямо предизвикателство, тъй като пчелите могат да летят доста бързо. Да бягаме след тях в тези красиви ливади с дивицветя беше една от най-забавните части на изследването”.

Понякога учените са отразявали само между 5 и 10 движения, в други случаи са успявали да следват пчелите до 100 или повече цветове.

Биологичната лаборатория в Скалистите планини е много взискателна относно използването на безвредни, неразрушаващи методики, така че изследователите не са оказали отрицателно влияние върху популациите на земните пчели. „Когато хващахме пчелите, за да преместим целевите видове от системата или да почистим телцата им от полен, ги пускахме невредими след като експериментите ни приключат. Те са много устойчиви малки същества”, казва Броси. „Също така, никой от изследователите не беше наранен”, добавя той. „Ужилванията бяха изключително редки по време на опитите. Земнитепчели са много кротки като цяло”.

По време на етапите на опрашителния процес, от момента, в който пчелите посещават растенията, за да събират прашец, до производството насемена, учените забелязват каскаден ефект от премахването само на един вид пчели. Докато около 78% от пчелите в контролните групи остават верни на един единствен вид цвете, само 66% от земнитепчели в манипулираните групи показали такава вярност. Намалената флорална вярност в манипулираните групи означава, че пчелите в тези участъци имат повече различни видове цветен прашец върху телата си, отколкото тези, в контролните групи.

Тези промени са довели до преки последици при възпроизвеждането на растенията: при отстраняването на един от видовете земни пчели, добивът насемена от ралица (Delphinium consolida) бил с около една трета по-малко, в сравнение с този, от контролните групи. Малката промяна в нивото на конкуренция, накарала останалитепчели да „изневерят” на ралицата.

„Нашата работа показва , че биологичното разнообразие може да бъде от ключово значение за опазване на цялата екосистема”, казва Броси. „Тя има потенциала да отвори поредица от нови изследвания относно функционалните последици от междувидовите взаимоотношения”.

Източник: http://www.moraybeedinosaurs.co.uk
Още за пчелите: