Породата се е образувала в резултат на сложно кръстосване на много раси. В създаването на породата Плимутрок (Plymouth Rock) са участвали испанскките петли, белите кохинхини, доркингите, доминиканските и някои други раси. Породата е селекционирана в гр. Плимут, щата Мичиган(САЩ). В началото породата Плимутрок (Plymouth Rock) е била създадена за комбинирано направление за яйца и месо. Инстинктът за насаждане пре плимутроците е развит достатъчно силно. Пилетете растат бързо. Качеството на месото е добро.

Бял Плимутрок

White PlimouthRock1.jpgБелият плимутрок е селекциониран, чрез кръстосване на птици от породите Ивичест плимутрок, Бял легхорн и Бял виандот. Птиците имат рецесивно бяло оперение. Кокошките снасят около 150 – 180 яйца с маса 59 – 60 г. Живата маса на кокошките от породата Бял плимутрок е около 2,8 - 3,2, а на петлите 3,5 - 3,8 кг. Тялото е добре замускулено, а гърдите са дълбоки и широки. Гребенът е прост. Носачките се използуват широко в целия свят като майчина форма при производството на бройлери.

Ивичест Плимутрок

 

Ivichest-PlimouthRock

Това е американска порода за общо ползване. В България е известна като "яребата", защото притежава пъстро яребично оперение. Всяко отделно перо с оцветено с редуващи се черни и бели ивици. Ивичестият Плимутрок притежава малка глава с прост не много голям гребен и червени околоушки. Тялото е заоблено. Мускулатурата е добре развита. Петлите достигат 3 ,6-4,3 кг., а кокошките 2,7-3,4 кг. Годишна носливост около 180-200 яйца (някои кокошки рекордьорки могат да снесат над 300). Цветът на черупката е светлокафяв. Ярките пронасят на 7-8 месечна възраст.