Орнитозата е заразна болест по домашните и дивите патици, която се проявява с поражения на конюктивите , дихателните пътища и серозите (перикардит, перитонит), с уголемяване на далака и некрози в черния дроб.

Причинява се от специфичен възбудител (хламидия), устойчи­востта на когото при външни условия не е голяма. Добри дезинфекционни средства са 2-4% хлорна вар, 2% натриева основа.

Възприемчивост. Болестта орнитоза засяга домашните птици ( гълъби, патици, пуйки, кокошки, гъски), кафезните птици (папагали, канарчета) и много птици, живеещи на свобода (те са над 125 вида). Най-чувствителни са младите птици.

Епизоотологични особености. Източници на заразата с орнитоза са болните птици и заразоносители. Отделянето на причинителя става чрез изпражненията, носните изтечения и издишания въздух (при кашляне, пърхане). Доказано е отделянето му и чрез яйцата (предава се на пилетата). Предаването му става главно по аерогенен път (чрез заразения въздух). В природата резервоар на инфекцията са дивите птици и някои гризачи. Особено широко заразоносителство съществува сред гълъбите в големите градове.

Клинична картина. Инкубационният период на болестта орнитоза е 3-20 дни. Токсините увреждат централната нервна система, вследствие на което се наблюдават нервни признаци (нарушение на координация на движенията, парези и парализи). Наблюдават се затруднено дишане, отичане на клепачите.

Хроничната форма на болестта орнитоза е по - честа. Тя протича латентно, с изоставане в развитието.

Лечение.

Добри резултати се получават при лечение с антибиотици, което продължава около 20 дни.

Профилактика и борба на болестта орнитоза

Внасянето на екзотични птици се ограничава. Внесените птици се поставят на 3-месечна карантина, през което време се провежда серологично изследване. При вдигане на карантината папагалите трябва да бъдат третирани профилактично (за 5 дни) с антибиотици (във водата за пиене).

При появяване на орнитоза стопанството се поставя под възбрана, болните и съмнителните за заболяване птици се унищожават и се извършва почистване и дезинфекция. Здравите птици от заразеното стадо се подлагат на изколване, месото се използва след преваряване. При кланичното обработване на птиците трябва да се вземат мерки за предпазване на хората от заразяване.

Орнитоза при човека

Заразяването на човека става по въздуха (аерогенно) и по- рядко с храна и вода (алиментарно). Болните хора могат да предават заразата на здравите около тях. Инкубационният период е около 7-14 дни. Бавно се развива тежка пневмония, придружена често с психични смущения. Лекуването се извършва с антибиотици.