Марековата болест е заразна болест при пилетата и младите птици, които се причинява от вирус и се характеризира с поражения на нервите, очите, вътрешните органи, мускулите и кожата.

Възприемчивост. Марековата болест засяга кокошките и пуйките, токачките, патиците, фазаните и др. Най-възприемчиви са пилетата и младитептици на възраст от 2 до 12 месеца.

Епизоотологични особености. Птиците се заразяват с марекова болест при вдишване на въздух, заразен с вируса (намира се в разпрашените опадващи клетки на кожата и на перата), чрез водата, храната, постелята и при пряк контакт с болните птици. Болестта не се предава чрез яйцата, освен ако черупката им не е замърсена с разпрашените частици, съдържащи вируса.

Клинична картина. Клиничните признаци на марековата болест се проявяват при птиците, навършили 2- месечна възраст (при бройлерите се проявяват рядко поради късия период на отглеждането им). Най-често се забелязват паралитичните състояния - куцота, отпускане на едното или двете крила, несигурни движения, залежаване с изпъване на единия крак и свиване на пръстите, изтощаване и смърт. В някои случаи се наблюдават и промени в очния ирис - цветът му става сиво-син, зеницата е с променена форма и птиците ослепяват.

Профилактика и борба с марековата болест. Здравите стопанства се предпазват , като в тях не се доставят птици, пилета и яйца за разплод от заразени стопанства.

Борбата с марековата болест се води по три направления:

а) създаване на устойчиви породи и линии;

б) строго изолирано отглеждане;

в) ваксиниране на птиците.