Полезна информация за Вашите птици.

В сравнение с другите видове домашни птици пуйките, особено в млада възраст, са много по-взискателни към условията на отглеждане и

предимно към температурата в помещението и към качеството на фуража.

Грижите по отглеждането на пуйчетата трябва да започнат с предварителната подготовка на помещенията и инвентара. Те се почистват механично, измиват се и се дезинфекцират. Абсолютно задължително е да се използва чист, сух и незаразен със спори и плесени материал.

От люпилнята до помещението пуйчетата се транспортират при температура 25-26°С. През първите дни след настаняването особено внимание трябва да се отдели на температурата вътре в помещението, тъй като пуйчетата са много чувствителни към резките й промени. Те се развиват много добре, ако се поддържа температурата, която даваме в таблицата.

За отопление са подходящи печки с твърдо или течно гориво, тунелни отопления. Като изкуствени майки може да служат кварцови лампи. Окачването им трябва да бъде така направено, че лесно да се изменя височината им над пода, за да се осигури необходимата температура за различните възрасти на птиците. Под всяка лампа могат да се настаняват от 80 до 100 еднодневни пуйчета. Добре е на пода под топлинния източник да се направи кръг от картон или велпапе с диаметър около 1,5 м и височина на стената 30-40 см. Птиците се слагат в него, като всеки ден диаметърът на този кръг трябва да се увеличава с 30 см, а на 7-ия ден да се премахне. Целта е през първите дни пуйчетата задължително да стоят под кварцовата лампа, а кръговата форма не дава възможност те да се струпват в ъглите и да се задушават.

Температурата в помещението и под изкуствените майки се контролира с помощта на термометри, но най-добрият показател за нея е поведението на самите пуйчета. Когато температурата е в оптималните граници, те са равиомарио разпръснати, постоянно са в дижение, приемат храна и вода с охота. Когато тя е ниска, пуйчетата пищат, трупат са под топлинния източник или в ъглите на помещението, не приемат храна и вода. Ако им е горещо, те стоят с отпуснати крила, с отворена човки и дишат учестено. Ниската и високата температура са еднакво вредна.

Друго важно условие за успешното отглеждане на пуйчетата е правилното им хранене. След като те се излюпят, в коремната им кухина остава жълтък. Той е достатъчен да покрие потребностите им от храна през първите 2-3 денонощия. Въпреки това е необходимо веднага след като се настанят в помещението, да бъдат захранени. Най-добре е да им се предостави на воля комбиниран фураж, произведен във фуражните заводи, защото е балансиран по съдържание на необходимите хранителни вещества. В първите дни смеската се поставя в плитки коритца - хранилки (по една на 40-50 пуйчета) с дължина 40 см, широчина 20 см и дълбочина 4 сантиметра.

Препоръчва се през първата седмица да се дава по един твърдо сварен жълтък на 10 пуйчета. В началото те трябва да получават и по 2-3 г на глава прясна извара или кисело мляко, а след третата седмица - по 15-20 г извара или по 50-60 г кисело мляко. Не бива количеството на млечните продукти да се повишава много, тъй като те са високобелтъчни и е възможно при прехранването да се получат белтъчни отравяния.

Зелена храна може да се дава след тридневната възраст на пуйчетата. Подходящи са ситно нарязани спанак, маруля, коприва и др. (3-5 г дневно на глава). Те може да ги получават самостоятелно или под формата на мека храна - смесени с равно количество фуражна смеска, навлажнена с вода, или с бито мляко и суроватка. На едномесечна възраст пуйчетата изяждат по 50 г зелени фуражи, а към 5-ия - 6-ия месец - по 150-200 г дневно.

От 30-дневна възраст пуйчетата започват да се приучват към хранене със зърно (пшенично, ечемично или царевично), като до 2-месечна възраст то се дава на чукано, а след това - цяло. През първите дни пуйчетата се хранят по-често - 7-8 пъти през два часа, а към края на първия месец - по пет пъти на ден. За да се развива нормално, всяко пуйче трябва да има достатъчен хранилен фронт (от 3 см през първия месец до 12-18 см към 5-6-месечна възраст).

Пуйчетата са много по-чувствителни към недостига на вода, отколкото на храна. Затова още с настаняването им поилките трябва да са заредени с вода с температура около 15°С. През първите три седмици са необходими 2,5-литрови пластмасови и вакуумни автопоилки (по една на 40-50 пуйчета). След тази възраст може да се използват най-различен тип улейни поилки, като на всяко пуйче трябва да се осигури по 2-3 см фронт на поене.

Не бива да се пренебрегва и гъстотата на птиците в помещението. През първия месец могат да се настаняват по 15 на 1 кв.м. подова площ, през втория - по 8-10, през третия - по 6-8, а след тази възраст - по 4-5. По-голямата гъстота неминуемо довежда до изоставане в тегловното развитие на пуйчетата и до по-висока смъртност. Когато се отглеждат повече пуйчета в едно помещение, през първите три седмици цялата площ се разделя на боксове за по 200-250 птици, за да не се струпват и задушават. Пуйчетата имат силно развит инстинкт за кацане по високи дървета, по покриви на сгради и т.н. Затова в помещенията или на дворчетата пред тях се правят кацалки под формата на двустранна пирамида с височина 2,5-3 м, като разстоянието между на кованите по тях пръти (летви) трябва да бъде 40 см. На всяка птица се осигурява по 30 см фронт за кацане.

Освен че добре оползотворяват сочните и зърнените фуражи, пуйките унищожават и някои вредители по селскостопанските култури - полски мишки, охлюви, скакалци и др. Източник на животински белтък за тях са гущерите, змиите, рибите, жабите.

Пуйчетата се изкарват на пасищата след навършване на 2,5-месечна възраст, когато температурата на въздуха не пада под 10°С. Те могат да нощуват под открито небе, като им се строят подвижни пирамиди за кацане, но може да спят и на земята. Необходимо е обаче мястото за нощувка да бъде избрано на по-висок и отцедлив терен.

При отглеждане на пуйчетата трябва непрекъснато да се следи здравословното им състояние и поведението им. Слабите и изоставащите в развитието си се заделят в самостоятелни групи, като им се дават допълнително храни предимно от животински произход (извара, кисело мляко).

Правилното отглеждане на пуйчетата е важна предпоставка за производството на висококачествено и диетично месо.


Още за птицевъдството: