Полезна информация за Вашите птици.

Храненето на бройлерите трябва така да бъде организирано, че птиците да достигат по-висока жива маса за по-кратък период на отглеждане.

За да нарастват интензивно, те се нуждаят от повече хранителни вещества. Обикновено бройлерите се хранят на воля при непрекъснат достъп до фуража. Редица проучвания обаче показват, че резултатите са по-добри, когато те получават фураж програмирано, ограничено по време, с неколкократни прекъсвания в денонощието. Това става, като се прилага режим с прекъснат светлинен ден, като се спира подаването на фуража или се ограничава достъпът на пилетата до нега. За храна се използват готови смеска.

През първите седмици след излюпването растежът на бройлерите е най-интензивен и са необходими повече хранителни вещества. Смеската, която се дава през първите две седмици, се нарича предстартерна. В сравнение е другите смески тя съдържа повече протеин, някои основан незаменими аминокиселини (лизин, метионин+цистин и др.), витамини (главно A и D3) и други добавки, а по-малко обменна енергия.

През следващите 2-3 седмици се използва стартерна смеска, в която обменната енергия е по-висока, а протеинът и някои аминокиселини са по-малко. Има известни различия и в съдържанието на другите хранителни вещества. С увеличаването на възрастта на бройлерите интензивността на растежа намалява и се променят нуждите и изискванията към хранителните вещества. Смеските, които се дават след 4-5-седмична възраст до края на отглеждането, се наричат финишерни. В тях протеинът и някои аминокиселини са по-малко, а обменната енергия, някои витамини, микроелементите и др. са повече.

Нормалното хранене на бройлерите освен от наличието на качествени смески зависи и от осигуряването на достатъчно хранилки. Много важно условие също така е правилното и навременно захранване на пилетата. През първите дни след излюпването пилетата понасят сравнително по-леко гладуването, защото в коремната им кухина има остатък от жълтъка. Това обаче не означава, че захранването може да се забавя, а само показва, че няма да е фатално, ако се наложи престой в люпилните или продължителен транспорт. Винаги трябва да се има предвид, че колкото по-навреме бъдат захранени пилетата, толкова по-добре те ще растат и ще се развиват, смъртността ще бъде по-малка, а производствените резултати ще са по-високи.

Обикновено фуражът се слага върху велпапе, здрава амбалажна хартия или в малки и плитки тавички или коритца. Добре е те да са повече и да са в по-осветените и отоплени места в помещението. Поради това, че през първите дни фуражът може да се развали, тъй като температурата е по-висока, той трябва да се зарежда по-често в малки количества. С това са избягва и неговото силно замърсяване. Най-добре е пилетата да се захранват с предстартерна или стартерна смеска.

При нужда в нея може да се добавя и известно количество царевица, смляна на ярма. В началните дни друга фуражни добавки не са необходими.

Първото нещо обаче, което трябва да бъде направено след настаняването на пилетата, е да им се даде вода.

Това е много по-наложително от захранването. Ето защо предварително в помещението до хранилките се поставят поилки, заредени с вода със стайна температура. Трябва да се следи малките пилета да не влизат в тях, за да не се удавят или да се простудят. Необходимо е хранилките и поилките да лежат стабилно върху пода, да са удобни за почистване н да са съобразени с възрастта и с едрината на пилетата.

Грижите за опазването на бройлерите също трябва да започнат веднага след настаняването им в помещението. Изборът на средства за профилактика през първия и през следващите периоди на отглеждане на бройлерите трябва да бъде направен от ветеринарни специалисти, след преценка на здравното състояние на пилетата и проблемите, които могат да възникнат.


Още за птицевъдството: