Полезна информация за животните.Кокошките ми започнаха да снасят яйца без черупка.

Този проблем, както и при яйцата с тънка черупка, обикновено говори за недостиг на макро- и микроелементи в смеските.

Дажбата на носачките трябва да бъде балансирана по три макроелемента: калция, фосфор и натрий и на шест микроелемента: манган , цинк, мед, желязо и кобалт.

Като източник на: калций в комбинирания фураж се влагат начупени на дребно миди, тебешир или гасена вар; на фосфор и калций - костно брашно, дикалциев фосфат, трикалциев сулфат или обезфлуорен фосфат; на натрий - готварска сол.

Минералните вещества са крайно необходими за осигуряване на всички жизненонеобходими процеси в организма на птиците, включително и за устойчивостта на заболявания.

Дефицитът на калция в дажбата води до възникване на остеопороза и до намаляване на здравината на черупката на яйцата.

Същото става и при недостиг или излишък на фосфор

Дефицитът на манган намалява яйценосността на носачките и също намалява дебелината на черупката.

Без черупка са яйцата и на току-що пронеслите ярки.

Възможно е и старитекокошки да снасят яйца без черупка, ако птиците се удрят в нещо: например когато кацалката е сложена много близо до стената.

Вследствие на това птицата при отлитането от кацалото се удря в стената.


Още за животните:
Източник:Български фермер