Полезна информация за животните.Кой снася яйца с два жълтъка?

Кой снася яйца с два жълтъка?

Яйцето с два

жълтъка е резултат от две клетки, узрели едновременно. Те минават през репродуктивната система на кокошката заедно и се обвиват в общ жълтък и черупка. Такива яйца обикновено са от млади кокошки, чиито репродуктивни цикли още не са установени.

Способността да се снасят яйца с два жълтъка се предава по наследство.

Но броят яйца с двойни жълтъци за един яйценосен период е незначителен и е средно 0,6 процента от всичките снесени яйца.

Кокошката може да снася яйца с два жълтъка само през определен жизнен цикъл.

Често пъти това е характерно за зрели едногодишни носачки

Най-голям е броят на яйцата с два жълтъка през първите седмици от яйцеснасянето.

Кокошките, които снасят яйца с два жълтъка, са високопродуктивни носачки.

Яйцата с два жълтъка имат по-продълговата форма, значително (с 55-60 процента) са по-големи и по-тежки в сравнение с яйцата с един жълтък, но затова пък са с по-тънка черупка.

Освен повече жълтък "двойните" яйца съдържат и повече белтък. Освен това те са по-големи и тежат по 70-80 грама.


Още за животните:
Източник:Български фермер