Полезна информация за животните. Повишете люпимостта при яйцата. 

Това може да стане , като предварително калибрирате яйцата преди инкубация. В този случай се наблюдава и по-добро развитие и изравненост на пилетата и ярките. При пилетата от калибрирани яйца изравнеността е с 4 до 7 процента по-добра от некалибрираните.

По-добрите резултати при инкубацията и отглеждането на пилетата от калибрирани яйца вече са редовна практика в повече от птицевъдните ферми в развитите страни. Това не е свързано с по-големи финансови разходи и затова е нормално да стане правило и за нашите люпилни и ферми - големи и малки.


Още за животните:
Източник: Български фермер