Полезна информация за животните.Бройлерите са готови само за два месеца.

 

Бройлерите са готови само за два месеца

 

Пилетата бройлери растат много бързо и на 56-дневна възраст достигат от 1,4-1 ,6 до 2,5-3 кг. Специалистите не препоръчват отглеждане на бройлери повече от 80 дни, тъй като с възрастта интензивността им на растеж намалява и се получава излишен разход на фуражи. Най-интензивно месните пилета растат през първите четири седмици от отглеждането. Най-висока е способността на растеж на хибридните пилета, получени в резултат на кръстосване наптици от специализирани месни породи.

Бройлерите се отглеждат в затворени помещения без дворче за разходка.

Важно е на бройлерите да се осигури дълбока суха и чиста постеля без плесени и странични миризми. Дебелината й през лятото трябва да е 5-7 см, а през зимата - 10-12 см.

В процеса на отглеждане зацапаната постеля се отстранява и се заменя с нова. Важно е постелята да е суха и чиста.

Плътността на пилетата бройлери тлябва да е 10-15 пилета на 1 кв. м подова площ.


Още за животните:
Източник:Български фермер