Полезна информация за домашните птици.

Показатели за температурата при животните.

Здравитеживотни има следните показатели на телесната температура:

 • Едър рогат добитък до 2 месеца – 38,5-40,2 градуса;
 • Едър рогат добитък до 6

месеца – 38,5 – 40,5 градуса;

 • Едър рогат добитък на д 1 година – 37,5 – 39,5 градуса
 • Овце под една година – 38,5 – 41,0градуса, а над 1 година – 38,5 – 40,5 градуса;
 • Коне до 5 години – 37,5 – 38,5,коне над 5 години – 37,5 – 38,0 градуса;
 • Свине до 1 година – 39,0 – 40,5 градуса, над 1 година – 38,0 - 40,0 градуса;
 • Кокошка – 40,5 – 42,0 градуса;
 • Патица – 40,0 – 41,5 градуса;
 • Гъска – 40,0 – 41,0 градуса;
 • Пуйка – 40,0 – 41,5 градуса;
 • Куче – 37,5 – 39,0 градуса;
 • Котка – 38,0 – 39,5 градуса;
 • Заек – 38,5 – 39,5 градуса;
 • При едрия рогат добитък пулсът се усеща на напречната лицева артерия, а понякога и около средата на опаката;
 • При дребния рогат добитък (кози,овце) се използва бедрената артерия или тази при предните крака;
 • При конете – на външната челюстна артерия, която се намира в долната челюст;
 • При свинете – на бедрената артерия;
 • При хищниците – пулсът се долавя от вътрешната страна на бедрото или артерията, която се намира от вътрешната страна на раменната или лакътна става.

Когато животното е болно се изменя неговия пулс и дишане. Ето защо е добре да знаем как да „намираме“ пулса при различнитеживотни.Честотата на пулса се измерва за 30 секунди или за минута.

При здравитеживотни той има следните показатели (удари в минута):

 • Едър рогат добитък – при новородените – 120-160;
 • При възрастнитеживотни – 50-80;
 • Конете - при новородени – 80-120;
 • Конете - възрастни – 24-42;
 • Дребен рогат добитък – при новородени – 145-240;
 • Дребен рогат добитък - възрастниживотни – 70-80;
 • Новородени прасета – 205-250, при възрастните – 60-90;
 • Възрастниптици – 120-130;
 • Новородени кученца – 180-200, при възрастни кучета – 70-120;
 • Новородени котки – 230-260, при възрастни котки – 110-130;
 • Новороденизайци – 180-300, при възрастнизайци – 120-200.

Честотата на дишане се определя като се отчетат дихателните движения за една минута.

Честотата на дишане за минута при здравитеживотни е:

 • едър рогат добитък – 12-25;
 • овце икози – 16-30;
 • свине – 15-20;
 • коне – 8-16;
 • гъски – 9-20;
 • патици – 16-30;
 • кокошки – 12-30;
 • зайци – 50-60;
 • куче – 14-24;
 • котка – 20-30;
 • гълъб – 16-40.